Praktijktraining ECG
Info icon

Praktijktraining ECG

Algemene informatie

Bevoegdheid
Zonder voorschrijfbevoegdheid

Accreditatie

Geaccrediteerd voor 2 punten bij:

 • KABIZ - Doktersassistenten (CADD van de NVDA)
 • Nederlandse vereniging van praktijkondersteuners (NVvPO)
 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN)

Eigen bijdrage
geen

Type
Bijeenkomst op locatie

Duur
2 uur

Aantal deelnemers
4-25

CanMeds

CanMeds competenties

Het CanMeds model is een methode die in Canada is ontwikkeld, en overgenomen door de KNMG, en is gebaseerd op de gedachte dat naast het competentiegebied medisch handelen, de vakoverstijgende competentiegebieden noodzakelijk zijn om een goede medisch professional te worden.

De 7 competenties zijn:
 1. Medisch handelen
 2. Samenwerking
 3. Communicatie
 4. Kennis en wetenschap
 5. Geneeskundig maatschappelijk handelen
 6. Organisatie
 7. Professionaliteit
 • Medisch handelen

Samenvatting

Dit is een interactieve nascholing gericht op praktijkondersteuners, verpleegkundigen en doktersassistenten waarbij op gestructureerde wijze het maken van een goed beoordeelbare ECG op uitvoering en op inhoud wordt aangeleerd. De nascholing start met een theoretisch deel over de achtergrond van het ECG, wanneer en waarom een ECG moet worden afgenomen en wat men daarvoor nodig heeft. Daarna volgt het praktijkgedeelte waar de instructie aan de patiënt en de techniek aan de orde komen.

Programma


17.30 - 18.00 uur Ontvangst en registratie (inclusief broodmaaltijd)
18.00 – 18.30 uur Inleiding en ECG presentatie
18.30 – 18.45 uur Pauze
18.45 – 19.45 uur Praktisch oefenen
19:45 uur Afsluiting

Uitnodiging


Geachte heer/mevrouw,

Het is ons een genoegen u uit te nodigen voor de nascholing “Praktijktraining ECG”.

Tijdens deze interactieve nascholing leert u op gestructureerde wijze een technisch goede ECG te maken. De nascholing start met een theoretisch deel over de achtergrond van het ECG. Wanneer en waarom moet een ECG worden gemaakt? En wat heeft men daarvoor nodig? Het tweede uur is het praktijk-gedeelte waarbij de instructie aan de patiënt en de techniek aan de orde komen.

Deze nascholing is met 2 punten geaccrediteerd voor praktijkondersteuners, verpleegkundigen en doktersassistenten.

Deze scholing kunnen wij in afstemming met u voor de HAGRO, FTO-groep of voor een groep zorgverleners met een minimum aantal personen op locatie organiseren. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Interesse?

De MedClass nascholingen kunnen georganiseerd worden voor uw HAGRO, FTO-groep of voor bijeenkomsten met collega zorgverleners. Vul het contactformulier in voor meer informatie.

Bevestig dat u geen script bent door de karakters in het plaatje in te voeren.

Aanmelden voor nascholing


Onderwerp
Praktijktraining ECG