Artikelen

Nascholing ECG Grondbeginselen voor huisartsen

Hij heeft de nascholing ECG Grondbeginselen nu twee keer gegeven. Dr. Herman Mannaerts, cardioloog in het ACIBADEM International Medical Center in Amsterdam, vindt het een waardevolle cursus voor de huisarts. “We gaan in redelijk korte tijd het hele ECG door.”

Nascholing ECG Grondbeginselen voor huisartsen: “Het lezen van ECG’s leer je door het veel te doen”

“Natuurlijk zijn er huisartsen die in hun opleiding al bekend zijn geraakt met de cardiologie”, zegt Mannaerts. “Maar voor veel huisartsen bestaat de kennis van het ECG uit wat ze in de opleiding geleerd hebben en vaak is het geleerde wat weggezakt.” Volgens Mannaerts kan die basiskennis van het ECG met deze cursus weer bijgespijkerd worden. De nascholing, die twee uur duurt en op locatie gegeven wordt door een specialist of kaderhuisarts, bestaat uit een theoretisch en een praktisch onderdeel waarbij het beoordelen van voorbeeld-ECG’s centraal staat. “We kunnen tijdens zo’n avond natuurlijk niet alle aspecten van het ECG behandelen, maar we besteden veel aandacht aan het herkennen van veelvoorkomende ritmestoornissen als boezemfibrilleren, een infarct of ischemie.” Ook wordt ingegaan op de vraag waar en wanneer een ECG gemaakt moet worden. “De nascholing heeft een sterk interactief en praktijkgericht karakter”, zegt Mannaerts. “We proberen de scholing toe te spitsen op de vragen die bij de cursisten leven.”

Dicht bij het vuur

De nascholingen die Mannaerts inmiddels gegeven heeft, zijn positief ontvangen. “We hebben een groep gehad die meteen aangaf een herhaling te willen van de cursus.” En daarmee stipt Mannaerts een belangrijk aspect aan van het beoordelen van ECG’s. Het opdoen van de basiskennis is een belangrijk begin, maar het is minstens zo belangrijk daadwerkelijk met deze kennis aan de slag te gaan. “Het lezen van ECG’s leer je met name door herhaling, door het veel te doen.” In sommige praktijken hebben huisartsen zelf de beschikking over een ECG-apparaat, wat Mannaerts een goede ontwikkeling vindt. Ter illustratie noemt hij patiënten met incidentele hartkloppingen. “Deze klachten zijn moeilijk te vangen, vooral voor ons als cardioloog, omdat patiënten toch eerst een afspraak moeten maken. De huisarts is voor hen makkelijker bereikbaar, ze zitten dichter bij het vuur. Het hebben van een eigen ECG-apparaat kan dan een doorslaggevende rol spelen bij het vangen van deze klachten.”

Smartwatch

Maar een ECG hoeft niet per sé van een 12-kanaals-ECG-apparaat, zoals Mannaerts gebruikt, te komen. Tegenwoordig kan er al een ECG gemaakt worden met een smartwatch. “Het goed kunnen lezen van een ECG is dan van belang, maar ook ondersteuning bij de interpretatie wanneer dit nodig is.” Want wat nu als een huisarts twijfelt over wat hij op een ECG ziet, of graag bevestiging wil van wat hij denkt te zien? Mannaerts: “Daarvoor is de Siilo-app ontwikkelt. Dit is een soort medische Whatsapp, waarbij artsen een foto kunnen maken van het ECG en ter controle in kunnen sturen. Wij beoordelen dat ECG en geven een advies. Dit kan allemaal vrij snel, binnen een uur kunnen we reageren. Het is eigenlijk een nieuwe vorm van geneeskunde waarmee we mogelijk onnodige verwijzingen voorkomen.”

 

Bent u geïnteresseerd in de nascholing ECG Grondbeginselen? U kunt zich hier aanmelden voor onze open inschrijvingen in Amersfoort, Zwolle, Leiden, Leende en Tilburg.Categorieën

U verlaat Medclass om naar webshop te gaan