Artikelen

Herziene NHG-Standaard DM2: aandacht voor hoogrisicopatiënt

Op 22 november is de herziene NHG-Standaard Diabetes Mellitus type 2 verschenen. De standaard bevat een nieuw medicamenteus stappenplan voor zeerhoogrisicopatiënten. Een belangrijk onderdeel. Want hiermee kan de behandeling van deze groep patiënten beter worden afgestemd op hun specifieke risicoprofiel. Bovendien sluit de Nederlandse richtlijn nu aan bij de internationale richtlijnen.

Voorkómen en behandelen van klachten en complicaties van DM2, dat is het doel van de huidige NHG-Standaard. Dit zijn bijvoorbeeld (toename van) hart- en vaatziekten, chronische nierschade, en ook retino- en neuropathie.1 Die doelstelling is en blijft actueel. De invulling verandert wel met de komst van de nieuwe richtlijn.1

Behandeling DM2-patiënten met hoog cardiovasculair risicoprofiel

Vroeger was de behandeling van DM2 voornamelijk gericht op glucoseregulatie. Tegenwoordig zijn er andere inzichten in de risico’s die DM2 met zich meebrengt. Nog steeds meer dan de helft van patiënten met DM2 overlijdt aan hart- en vaatziekten.3 Ondanks alle zorg die we bieden. Het voorkomen van cardiovasculaire events is daarom een belangrijk aandachtspunt.

Voor patiënten met DM2 en een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten wordt in de nieuwe richtlijn gekozen voor bloedglucoseverlagende middelen, die bewezen hebben het risico op cardiovasculaire complicaties te verminderen.5

Dit zijn de volgende twee klassen:

  • SGLT2 (Natrium-glucose-cotransporter 2)-remmers
  • GLP1 (glucagonachtige peptide-1) receptoragonisten

Afname in cardiovasculaire complicaties

SGLT2-remmers zorgen voor een afname in cardiovasculaire complicaties als hartfalen, nierfalen en mortaliteit.4 Dat blijkt uit resultaten uit cardiovasculaire veiligheidsstudies waarin verschillende behandelstrategieën zijn gevolgd.  De onderlinge verschillen in HbA1c-daling waren daarbij minimaal. Verder is aangetoond dat ook GLP1-receptoragonisten de cardiovasculaire risico’s voor deze patiënten verlagen.

Om welke patiënten gaat het?

Patiënten met DM2 en een zeer hoog risico zijn patiënten bij wie eerder een hart- en vaatziekte is vastgesteld, of die chronische nierschade en/of last van hartfalen hebben. In de nieuwe NHG-richtlijn worden SGLT2-remmers aanbevolen voor deze patiënten met een HbA1c > 53 mmol/mol. Bij onvoldoende glucoseregulatie kan vervolgens metformine of een GLP1-receptoragonist toegevoegd worden. Voor patiënten zonder zeer hoog risico blijft het bestaande stappenplan uit 2018 van toepassing.1

Referenties

  1. Nederlands Huisartsengenootschap. NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2, gepubliceerd in september 2018, herzien in november 2021. Beschikbaar via https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/diabetes-mellitus-type-2#volledige-tekst-inleiding.
  2. Buse JB, et al. 2019 Update to: Management of Hyperglycemia in Type 2 Diabetes, 2018. A Consensus Report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Diabetes Care. 2020 Feb;43(2):487-493.
  3. Joseph JJ, et al. Type 2 diabetes and cardiovascular disease: what next? Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes. 2014;21(2):109-120.
  4. McGuire KJ, et al. Association of SGLT2 Inhibitors With Cardiovascular and Kidney Outcomes in Patients With Type 2 Diabetes: A Meta-analysis Lancet. 2019;393(10166):31-9.
  5. Serné E. Op weg naar een persoonsgerichte diabeteszorg. NTvG. 2019;163:D3494.

Aanbevolen voor jou

Richtlijn diabetes in de praktijk; verzameling artikelen, nascholingen en materialen.

 

Lees meer

 

 PC-NL-103724


U verlaat Medclass om naar webshop te gaan