Artikelen

Behandelen volgens de herziene NHG-Standaard Diabetes Mellitus type 2

Huisarts Sebastiaan van Beek van huisartsenpraktijk Wateringse Veld in ’s-Gravenhage zet kort uiteen hoe volgens de nieuwe richtlijn behandeld wordt.

De gedeeltelijk herziene NHG-Standaard Diabetes Mellitus type 2 heeft aanzienlijke veranderingen voor de eerste lijn met zich meegebracht als het gaat om medicamenteuze behandeling van patiënten met diabetes mellitus type 2 (DM2).1 

“Door de eerste lijn is reikhalzend uitgekeken naar de herziening van de richtlijn”, aldus van Beek. “We zaten er echt op te wachten omdat we allemaal wisten dat er nieuwe ontwikkelingen waren – de facto de natrium-glucose-cotransporter 2 (SGLT2)-remmers en de glucagon-like peptide 1 (GLP-1) agonisten – die nog niet in de richtlijn geïmplementeerd waren. Nu hebben deze middelen hun plek gekregen en is het helder wat we ermee kunnen.” Overigens ging de eerste lijn er met zekerheid vanuit dat de nieuwe middelen opgenomen zouden worden in de herziene richtlijnen waardoor er voorafgaand al mee ‘geoefend’ is. “Met nieuwe middelen moet je affiniteit krijgen; je moet weten welk effect verwacht kan worden, en welke uitleg moet worden gegeven bij welk middel etc.”

Zeerhoogrisico patiënt of niet?

De eerste stap die gezet moet worden alvorens de medicamenteuze behandeling kan worden bepaald, is in te schatten of het om een zeerhoogrisicopatiënt gaat of niet. “Daar komen vervolgens verschillende behandelplannen uit voort”, aldus van Beek. Een bijzonder aandachtspunt zijn volgens hem de patiënten die adequaat worden behandeld volgens de oude richtlijn maar waar de nieuwe richtlijn iets anders over zegt. “Dan moet je nadenken of je het houdt zoals het is, of dat er aangepast wordt. De richtlijn zegt daarover dat iemand die goed is ingesteld (<53 mmol/mol), daadwerkelijk goed ingesteld is. Echter, als het HbA1C 53 of meer is, dan is dat een goede reden de medicatie aan te passen.”

Patiënten met DM2 en hartfalen

Patiënten met DM2 en hartfalen (HF) vormen in dit opzicht een aparte groep, vindt van Beek. “De SGLT2-remmers zijn immers niet alleen voor de behandeling van DM2 geïndiceerd maar ook voor de behandeling van HFrEF. Ik denk dat ik bij een patiënt met HF en DM2 – ook al is die goed ingesteld – wel zou overwegen een SGLT2-remmer erbij te geven, omdat je daarmee twee vliegen in een klap slaat. Er is immers zoveel bewijs dat het medicatiebeleid voor deze groep patiënten beter kan.”

 

Referentie

  1. Nederlands Huisartsengenootschap. NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2, gepubliceerd in september 2018, herzien in november 2021. Beschikbaar via https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/diabetes-mellitus-type-2#volledige-tekst-inleiding

Aanbevolen voor jou

Richtlijn diabetes in de praktijk; verzameling artikelen, nascholingen en materialen

 

Lees meer

 

 PC-NL-103677


U verlaat Medclass om naar webshop te gaan