Casuïstiek COPD vanuit een breder perspectief in de 1e lijn
Info icon

Casuïstiek COPD vanuit een breder perspectief in de 1e lijn

Algemene informatie

Functies
 • Huisarts
 • Praktijkondersteuner
 • Verpleegkundige
 • Verpleegkundig specialist

Accreditatie

Geaccrediteerd voor 2 punten bij:

 • Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
 • Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO)
 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN)
 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (VSR)

Eigen bijdrage
Geen

Type
Bijeenkomst op locatie

Duur
2 uur

Aantal deelnemers
5-15

CanMeds

CanMeds competenties

Het CanMeds model is een methode die in Canada is ontwikkeld, en overgenomen door de KNMG, en is gebaseerd op de gedachte dat naast het competentiegebied medisch handelen, de vakoverstijgende competentiegebieden noodzakelijk zijn om een goede medisch professional te worden.

De 7 competenties zijn:
 1. Medisch handelen
 2. Samenwerking
 3. Communicatie
 4. Kennis en wetenschap
 5. Geneeskundig maatschappelijk handelen
 6. Organisatie
 7. Professionaliteit
 • Communicatie
 • Kennis en wetenschap
 • Professionaliteit

Samenvatting

Centraal staat het monitoren van de COPD-patiënt en hoe hier in de huisartspraktijk mee om te gaan met behulp van toepasbare casuïstiek. Onderwerpen die aan bod komen zijn de Ziektelast bij COPD, het gepast gebruik van ICS bij COPD conform actuele inzichten en hoe de therapietrouw te ondersteunen. Hiermee kan er voor COPD-patiënten een nog individueler en op maat gemaakt zorg- en behandelplan gemaakt worden. Voorbeeldcasuïstiek biedt u praktische handvatten hoe dit vorm te geven in uw praktijkvoering.

U wordt als deelnemer uitgenodigd casuïstiek van uw COPD-patiënten geanonimiseerd te bespreken. Ter voorbereiding wordt u een format als leidraad verstrekt.

 Spreker: Health Care Consultant Respiratoir; mogelijk in combinatie met een kaderarts of een longarts.

Programma


17.30 - 18.00 uur Ontvangst en registratie (inclusief broodmaaltijd)
18.00 – 19.00 uur Presentatie deel 1
19.00 – 19.10 uur Pauze
19.10 – 20.10 uur Presentatie deel 2- Casuïstiekbespreking
20.10 – 20.15 uur Evaluatie en afsluiting

Uitnodiging


Geachte heer/mevrouw,

Het is ons een genoegen u uit te nodigen voor de nascholing “Casuïstiek COPD vanuit een breder perspectief in de 1e lijn”.

Tijdens deze nascholing wordt er dieper ingegaan op onderwerpen zoals: de Ziektelast bij COPD, het gepast gebruik van ICS bij COPD conform actuele inzichten en hoe de therapietrouw te ondersteunen. 

Deze nascholing is met 2 punten geaccrediteerd voor huisartsen, praktijkondersteuners, (long)verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.

Deze scholing kunnen wij in afstemming met u voor de HAGRO, FTO-groep of voor een groep zorgverleners met een minimum aantal personen op locatie organiseren. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Interesse?

De MedClass nascholingen kunnen georganiseerd worden voor uw HAGRO, FTO-groep of voor bijeenkomsten met collega zorgverleners. Vul het contactformulier in voor meer informatie.

Bevestig dat u geen script bent door de karakters in het plaatje in te voeren.

Aanmelden voor nascholing


Onderwerp
Casuïstiek COPD vanuit een breder perspectief in de 1e lijn

Spreker
Health Care Consultant en/of regionale spreker

U verlaat Medclass om naar webshop te gaan