Diabetes type 2: Behandelen we suiker of complicaties?
Info icon

Diabetes type 2: Behandelen we suiker of complicaties?

Beste zorgprofessional, vanwege de COVID-19 uitbraak zijn wij helaas genoodzaakt alle fysieke nascholingen te verplaatsen tot nader bericht of om te zetten naar virtuele bijeenkomsten. Voor meer informatie mail naar info@medclass.nl.

Algemene informatie

Functies
 • Huisarts
 • Praktijkondersteuner
 • Verpleegkundige

Accreditatie

Geaccrediteerd voor 2 punten bij:

 • Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
 • Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO)
 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN)

Eigen bijdrage
Geen

Type
Bijeenkomst op locatie

Duur
2 uur

CanMeds

CanMeds competenties

Het CanMeds model is een methode die in Canada is ontwikkeld, en overgenomen door de KNMG, en is gebaseerd op de gedachte dat naast het competentiegebied medisch handelen, de vakoverstijgende competentiegebieden noodzakelijk zijn om een goede medisch professional te worden.

De 7 competenties zijn:
 1. Medisch handelen
 2. Samenwerking
 3. Communicatie
 4. Kennis en wetenschap
 5. Geneeskundig maatschappelijk handelen
 6. Organisatie
 7. Professionaliteit
 • Medisch handelen
 • Kennis en wetenschap
 • Geneeskundig maatschappelijk handelen

Samenvatting

De afgelopen jaren hebben er vele veranderingen plaatsgevonden bij het behandelen van diabetes mellitus type 2. Nieuwe inzichten in leefstijl en de komst van nieuwe antidiabetica bieden u meer behandelmogelijkheden voor de patiënt. De NHG-standaard omschrijft het doel van de behandeling als het voorkomen en behandelen van klachten en complicaties, zoals (toename van) hart- en vaatziekten, chronische nierschade, retino en neuropathie. Maar in welke mate lukt het met deze nieuwe mogelijkheden om complicaties als hart- en vaatziekten, nierschade, blindheid en amputaties te voorkomen? En hoe lukt het ons de patiënt een betere kwaliteit van leven en, indien mogelijk, ook een langer leven te bieden?

Tijdens deze scholing zullen de meest actuele inzichten en ontwikkelingen besproken en bediscussieerd worden met een voor u bekende, lokale, internist op basis van patiëntencasuïstieken. Dit stelt u in staat om na afloop van de nascholing deze inzichten in uw dagelijkse praktijk te implementeren.

Zorgpresentatie

Programma


18.45 - 19.00 uur Ontvangst en registratie
19.00 – 20.00 uur Presentatie met casuïstiek
20.00 – 20.10 uur Pauze
20.10 – 21.10 uur Vervolg presentatie met casuïstiek
21.10 – 21.15 uur Conclusie en afsluiting

Uitnodiging


Geachte heer/mevrouw

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan de nascholing “Diabetes type 2: behandelen we glucose of complicaties?”.

Het antwoord lijkt voor de hand te liggen, maar met de herziening van de NHG-standaard, de komst van nieuwe antidiabetica én alle mogelijkheden die er zijn om diabetes met leefstijl om te keren, is de behandeling van diabetes behoorlijk in beweging.

Een internist uit uw eigen regio neemt u mee in de nieuwste inzichten en geeft u praktische informatie over waar u op kan letten bij het behandelen van patiënten met diabetes mellitus type 2.

De nascholing is met 2 punten geaccrediteerd voor huisartsen, praktijkondersteuners en (diabetes) verpleegkundige.

In afstemming met uw HAGRO, FTO-groep of een andere groep collega’s kan met minimaal 5 personen deze scholing op locatie georganiseerd worden met een door u aangegeven collega uit de tweede lijn. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Interesse?

De MedClass nascholingen kunnen georganiseerd worden voor uw HAGRO, FTO-groep of voor bijeenkomsten met collega zorgverleners. Vul het contactformulier in voor meer informatie.

Bevestig dat u geen script bent door de karakters in het plaatje in te voeren.

U verlaat Medclass om naar webshop te gaan