Dit is hoe COPD’ers hun eigen longen tekenen.

De manier waarop patiënten hun ziekte interpreteren voorspelt de manier waarop zij omgaan met hun ziekte. We vroegen daarom verschillende patiënten met COPD om hun longen te tekenen.
Dit is hoe COPD’ers hun eigen longen tekenen.

De manier waarop patiënten hun ziekte interpreteren voorspelt de manier waarop zij omgaan met hun ziekte. We vroegen daarom verschillende patiënten met COPD om hun longen te tekenen1.

De ene patiënt probeert zo goed mogelijk een weergave van de longen te schetsen terwijl de ander de persoonlijke interpretatie van de ziekte tekent. Het is interessant na te vragen bij de patiënt of deze bewust de invloed van de ziekte heeft getekend of waarom juist niet.

“De tekening van de sigarettenpeuken in de longen geeft bijvoorbeeld aan dat een patiënt zich bewust is van een oorzakelijk verband tussen het vertoonde gedrag, roken, en het functioneren van de longen. Deze patiënt begrijpt zijn ziekte beter, en heeft daarmee ook meer controle over het verloop van die ziekte. Deze informatie biedt de behandelaar de kans een stop-met-roken behandeling met meer succes te starten – of niet eens te beginnen” aldus de Ad Kaptein, professor Medische Psychologie.  Aanbevelen om te stoppen met roken is wellicht effectiever wanneer patiënten wel dat inzicht hebben. Tekeningen waarbij een paar longen worden getekend zonder dit soort informatie, kan er op wijzen dat patiënten niet, of niet bewust, de gevolgen van hun gedrag verbinden aan het probleem wat ze nu ervaren. Stoppen met roken wordt dan ook lastiger.

De informatie die patiënten geven over hun beeld van COPD d.m.v. tekeningen is een innovatieve manier om denkbeelden over hun ziekte aantoonbaar te maken. Deze informatie wordt lang niet altijd aangetoond d.m.v. vragenlijsten.  Het gebruik van tekeningen kan een relevante maatstaf worden, die gebruikt kan worden in de persoonsgerichte behandeling van COPD patiënten.


1. Kaptein AA, Tiemensma J, Broadbent E, Asijee GM, Voorhaar M. COPD depicted - patients drawing their lungs. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2017 Nov 3;12:3231-3236

 

 

NL/OTH-171138


U verlaat Medclass om naar webshop te gaan