Expeditie in de wereld van natrium en kalium
Info icon

Expeditie in de wereld van natrium en kalium

Algemene informatie

Functies
 • Huisarts
 • Praktijkondersteuner
 • Verpleegkundige
 • Verpleegkundig specialist

Accreditatie

Geaccrediteerd voor 3 punten bij:

 • Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
 • Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO)
 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN)
 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (VSR)

Eigen bijdrage
Geen

Type
Bijeenkomst op locatie, Bijeenkomst open inschrijving

Duur
3 uur

CanMeds

CanMeds competenties

Het CanMeds model is een methode die in Canada is ontwikkeld, en overgenomen door de KNMG, en is gebaseerd op de gedachte dat naast het competentiegebied medisch handelen, de vakoverstijgende competentiegebieden noodzakelijk zijn om een goede medisch professional te worden.

De 7 competenties zijn:
 1. Medisch handelen
 2. Samenwerking
 3. Communicatie
 4. Kennis en wetenschap
 5. Geneeskundig maatschappelijk handelen
 6. Organisatie
 7. Professionaliteit
 • Medisch handelen
 • Communicatie
 • Kennis en wetenschap

Samenvatting

De natrium- en kaliumhuishouding is bij veel patiënten met diabetes en hypertensie niet in balans. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor zowel de 1e als de 2e lijn. In deze interactieve nascholing zullen we aan de hand van casuïstiek ingaan op de oorzaken en gevolgen van afwijkingen in de natrium en kalium huishouding. Welke klachten heeft een patiënt met afwijkende uitslagen? Wat zijn de oorzaken hiervan? Welke adviezen kunt u geven, welke patiënt moet u verwijzen? Hoe kunt u de inname van natrium en kalium beoordelen en wat zijn de effecten hiervan op bloeddruk en bloeduitslagen? Wat is de bijdrage van medicatie? Hoe om te gaan met hypertensie en diabetes? Hoe worden deze patiënten behandeld?

Programma


17.30 – 18.00 Ontvangst en registratie
18.00 – 19.30 uur Presentatie door internist met casuïstiek
19.30 – 19.45 uur Pauze
19.45 – 20.45 uur Vervolg presentatie met casuïstiek
20.45 – 21.15 uur Conclusie en afsluiting

Uitnodiging


Geachte heer/mevrouw,

Graag willen wij u uitnodigen om deel te nemen aan de nascholing Expeditie in de wereld van natrium en kalium.

Tijdens deze interactieve nascholing zullen we aan de hand van casuïstiek ingaan op de oorzaken en gevolgen van afwijkingen in de natrium en kalium huishouding.

Deze nascholing is met 3 punten geaccrediteerd voor huisartsen, praktijkondersteuners, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.

Interesse?

De MedClass nascholingen kunnen georganiseerd worden voor uw HAGRO, FTO-groep of voor bijeenkomsten met collega zorgverleners. Vul het contactformulier in voor meer informatie.

Bevestig dat u geen script bent door de karakters in het plaatje in te voeren.

Aanmelden voor nascholing


Onderwerp
Expeditie in de wereld van natrium en kalium

Datum
Selecteer links een datum

Aanvangstijd
Selecteer links een datum

Plaats
Selecteer links een datum

Spreker
Selecteer links een datum

U verlaat Medclass om naar webshop te gaan