Gepast gebruik van ICS bij COPD-patiënten
Info icon

Gepast gebruik van ICS bij COPD-patiënten

Algemene informatie

Functies
 • Huisarts
 • Apotheker

Accreditatie

Geaccrediteerd voor 1 punt bij:

 • Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
 • Openbaar apothekers (KNMP & Ziekenhuisapothekers (KNMP & NVZA))

Eigen bijdrage
Geen

Type
Bijeenkomst op locatie

Duur
1 uur

Aantal deelnemers
5-15

CanMeds

CanMeds competenties

Het CanMeds model is een methode die in Canada is ontwikkeld, en overgenomen door de KNMG, en is gebaseerd op de gedachte dat naast het competentiegebied medisch handelen, de vakoverstijgende competentiegebieden noodzakelijk zijn om een goede medisch professional te worden.

De 7 competenties zijn:
 1. Medisch handelen
 2. Samenwerking
 3. Communicatie
 4. Kennis en wetenschap
 5. Geneeskundig maatschappelijk handelen
 6. Organisatie
 7. Professionaliteit
 • Communicatie
 • Kennis en wetenschap
 • Professionaliteit

Samenvatting

Tijdens deze nascholing wordt er dieper ingegaan op welke COPD-patiënten juist wel of juist niet behandeld zouden moeten worden met inhalatiecorticosteroïden (ICS). Als bij COPD-patiënten het ICS gestopt zou kunnen worden, hoe dit dan te doen?

Er worden recente ontwikkelingen en verschillende instrumenten besproken, die de praktijkvoering van de apotheek en de huisartsenpraktijk kunnen helpen.

Voorbeeldcasuïstiek van COPD-patiënten biedt u praktische handvatten hoe dit samen vorm te gaan geven.

Spreker: Health Care Consultant Respiratoir; mogelijk in combinatie met de voorzitter van het FTO (huisarts of apotheker), met een kaderarts of een longarts.

Programma


17.30 - 18.00 uur Ontvangst en registratie (inclusief broodmaaltijd)
18.00 – 19.00 uur Presentatie
19.00 – 19.10 uur Evaluatie en afsluiting

Uitnodiging


Geachte heer/mevrouw,

Het is ons een genoegen u uit te nodigen voor de nascholing “Gepast gebruik van ICS bij COPD-patiënten”.

Tijdens deze nascholing wordt er dieper ingegaan op welke COPD-patiënten juist wel of juist niet behandeld zouden moeten worden met inhalatiecorticosteroïden (ICS). Als bij COPD-patiënten het ICS gestopt zou kunnen worden, hoe dit dan te doen?

Deze nascholing is met 1 punt geaccrediteerd voor huisartsen en apothekers.

Deze scholing kunnen wij in afstemming met u voor de HAGRO, FTO-groep of voor een groep zorgverleners met een minimum aantal personen op locatie organiseren. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Interesse?

De MedClass nascholingen kunnen georganiseerd worden voor uw HAGRO, FTO-groep of voor bijeenkomsten met collega zorgverleners. Vul het contactformulier in voor meer informatie.

Bevestig dat u geen script bent door de karakters in het plaatje in te voeren.

Aanmelden voor nascholing


Onderwerp
Gepast gebruik van ICS bij COPD-patiënten

Spreker
Health Care Consultant en/of regionale spreker

U verlaat Medclass om naar webshop te gaan