Regionale refereeravond HMC-LUMC

Algemene informatie

Functies
  • Longarts
  • Physician Assistant
  • Verpleegkundig specialist
  • Reumatoloog
  • Radioloog

Accreditatie

Accreditatie aangevraagd voor 3.5 punt bij:

  • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)
  • Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA)
  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (VSR)
  • NVR

Eigen bijdrage
Geen

Type
Op locatie

Duur
4 uur

Samenvatting

Interstitiële longziekten (ILD) vormen een heterogene groep van 150-200 zeldzame longziekten, met als gezamenlijk kenmerk ontsteking en/of fibrose in het longinterstitium. ILD worden vaak ingedeeld in groepen op basis van onderliggende ziekte of het uitlokkende agens. Soms is de oorzaak van de ziekte onbekend. Tijdens deze refereeravond zullen we ons richten op cardiale sarcoïdose en op ILD gerelateerd aan systemische auto-immuunziekten (connective tissue disease-related ILD: CTD-ILD). Voorbeelden hiervan zijn longbetrokkenheid bij respectievelijk systemische sclerose en reumatoïde artritis: SSc-ILD en RA-ILD. Multidisciplinaire samenwerking staat centraal om tot een goede diagnose en behandeling te komen. Wanneer we deze samenwerking optimaliseren zal de patiënt daar uiteindelijk profijt van hebben.

Programma

17.00 uur Aanvang en registratie
17.30 uur Opening door LUMC en HMC: Dr. Miranda Geelhoed, longarts LUMC & Dr. Robert Nocker, longarts HMC
17.40 uur CTD-ILD, nieuwe uitdagingen binnen de behandeling: Dr. Maarten Ninaber, longarts LUMC & Dr. Jeska de Vries, reumatoloog LUMC
18.10  uur Wetenschappelijke inzichten en perspectief ILD: mevrouw Anne van der Does, laboratorium analist LUMC
18.35  uur Pro-con discussie over het  nut van pathologie: Dr. Marieke Overbeek, longarts HMC  & Drs. Jelle Miedema, longarts EMC o.l.v. Dr. Jan von der Thüsen patholoog HMC
19.00  uur Diner
20.00  uur Cardiale sarcoïdose, de diagnostiek en behandeling en hierbij het nut van MDO: Dr. Robert Nocker, longarts HMC & Dr. Miranda Geelhoed, Longarts LUMC
20.30  uur Pro-con discussie over het nut van screening ; cardiologen Dr. Robert Grauss (HMC) & Dr. Hans Marc Siebelink (LUMC)
20.50  uur Take home messages HMC- LUMC door Dr. Robert Nocker, longarts HMC & Dr. Miranda Geelhoed, Longarts LUMC
21.00  uur Afsluiting

Uitnodiging

Hierbij willen wij  u van harte uitnodigen voor een regionale refereeravond, welke in het teken staat van Interstitiële longziekten.

Hiervoor zullen n we geïnteresseerde longartsen, reumatologen, cardiologen, radiologen en pathologen uitnodigen, werkzaam in:

-          Reinier de Graaf Gasthuis

-          Haga Ziekenhuis

-          Groene Hart Ziekenhuis

-          Alrijne Ziekenhuis

-          Erasmus Medisch Centrum

 

Tijdens deze avond gaan wij onder andere wat dieper in op enkele aspecten van CTD-ILD en cardiale sarcoïdose.

Wij nodigen u dan ook graag uit voor deze avond.

 

Met vriendelijke groet,

Mede namens het ILD team HMC en LUMC,

Dr. Robert Nocker, longarts HMC & Dr. Miranda Geelhoed, Longarts LUMC

 

Deelname aan de regionale bijeenkomst is kosteloos en wordt u aangeboden door Boehringer Ingelheim  

CGR Gedragscode
Boehringer Ingelheim houdt zich aan de Gedragscode Geneesmiddelenreclame van de Stichting CGR (hierna; de CGR gedragscode), waaronder begrepen de bepalingen over transparantieregister en deelnemen van partners (zie www.cgr.nl).

Interesse?

De MedClass nascholingen kunnen georganiseerd worden voor uw HAGRO, FTO-groep of voor bijeenkomsten met collega zorgverleners.

Neem contact op

U verlaat Medclass om naar webshop te gaan

Interesse?

De MedClass nascholingen kunnen georganiseerd worden voor uw HAGRO, FTO-groep of voor bijeenkomsten met collega zorgverleners. Vul het contactformulier in voor meer informatie.

Bevestig dat u geen script bent door de karakters in het plaatje in te voeren.

U verlaat Medclass om naar webshop te gaan