Online nascholing: ICS bij COPD: Wanneer wel en wanneer niet?
Info icon

Online nascholing: ICS bij COPD: Wanneer wel en wanneer niet?

Algemene informatie

Functies
 • Huisarts
 • Praktijkondersteuner
 • Verpleegkundige

Accreditatie

Geaccrediteerd voor 1.5 punten bij:

 • Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
 • Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO)
 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN)

Eigen bijdrage
Geen

Type
Online nascholing

CanMeds

CanMeds competenties

Het CanMeds model is een methode die in Canada is ontwikkeld, en overgenomen door de KNMG, en is gebaseerd op de gedachte dat naast het competentiegebied medisch handelen, de vakoverstijgende competentiegebieden noodzakelijk zijn om een goede medisch professional te worden.

De 7 competenties zijn:
 1. Medisch handelen
 2. Samenwerking
 3. Communicatie
 4. Kennis en wetenschap
 5. Geneeskundig maatschappelijk handelen
 6. Organisatie
 7. Professionaliteit
 • Medisch handelen

Samenvatting

Nog steeds gebruiken veel patiënten met mild tot matig COPD inhalatiecorticosteroïden (ICS)[1]; en hoewel er een aantal patiënten is die hier baat van heeft zijn er ook patiënten, waarbij volgens de geldende richtlijnen er geen duidelijke indicatie voor ICS is[2,3].

Tijdens deze on demand webcast gaan een longarts, huisarts en praktijkverpleegkundige in gesprek over het wel of niet terecht voorschrijven van ICS en geven ze adviezen voor diagnosestelling en behandeling. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de wijze waarop ICS-gebruik kan worden beoordeeld bijvoorbeeld met het “ICS Stop en Monitor instrument” als leidraad. 

 

Referenties:

[1] Lambooij et al 2016 Nivel rapport via https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/medicatie_bij_astma_en_copd.pdf

[2] Snoeck-Stroband JB et al., NHG-Standaard COPD (derde herziening). Huisarts Wet 2015;58(4):198-211. + samenvatting

[3] From the Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of COPD, Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 2019. Available from: http://goldcopd.org

Programma


 

2 uur  ICS bij COPD: Wanneer wel en wanneer niet?
Sprekers Prof. dr. Niels Chavannes, huisarts en hoogleraar eHealth toepassingen, LUMC
  Cynthia Hallensleben, Onderzoeker en verpleegkundige gespecialiseerd in 1e lijnszorg
  Prof. dr. Geertjan Wesseling, longarts, MUMC Inge Diepman, moderator

Uitnodiging


Geachte heer/mevrouw,

Graag willen wij u uitnodigen om deel te nemen aan de nascholing ICS bij COPD: Wanneer wel en wanneer niet?

Tijdens deze on demand webcast gaan een longarts, huisarts en praktijkverpleegkundige in gesprek over het wel of niet terecht voorschrijven van ICS en geven ze adviezen voor diagnosestelling en behandeling. 

Geaccrediteerd voor 1,5 punt bij:

·         ABC1

Geaccrediteerd voor 2 punten bij:

·         NVvPO en V&V

Schrijf u nu in door op de button "inloggen en starten" te klikken. U wordt dan doorgeleid naar de site van www.mednet.nl waar u online deze scholing kunt volgen. Door op deze site in te loggen kunnen de accreditatiepunten aan u worden toegewezen.

Deelname is gratis.

Interesse?

De MedClass nascholingen kunnen georganiseerd worden voor uw HAGRO, FTO-groep of voor bijeenkomsten met collega zorgverleners. Vul het contactformulier in voor meer informatie.

Bevestig dat u geen script bent door de karakters in het plaatje in te voeren.

U verlaat Medclass om naar webshop te gaan