Artikelen

Interne Zaken | Circle of life

Op de rotonde van het leven is het soms lastig om de juiste afslag te nemen. Dat geldt voor Adrie, maar ook voor haar patiënten.

Wanneer is de cirkel rond? Als ik het gevoel heb dat ik iets goed afgerond heb, het plan geslaagd. De waarde behaald, het spreekuur klaar. Rooster kloppend, de week weer voorbij. Er is altijd een ronddraaiende beweging. De aarde waarop wij leven draait rond, de sterren en de maan. Het is voor mij een heerlijk besef dat ik op al die dingen geen invloed heb, het draait gewoon maar door. Ook als er allerlei obstakels komen, past de situatie zich meestal weer aan. Maar heel soms heb ik ineens het gevoel dat de rotonde oneindig is. Dan weet ik niet welke afslag ik moet nemen en waar ik verstandig aan doe.

Klimaat

Neem nou de klimaatbeheersing, daar is zoveel over te doen. Ik was laatst bij een lezing van een toegepast wetenschapper, die uitlag gaf over het CO2-niveau. Daar moeten we ons dus serieus zorgen over maken. Het gaat mijn pet ver te boven, maar de spreker kwam betrouwbaar op mij over en ik ben dan ook geneigd hem te geloven. Bewijs is er niet, dat maakt het voor wetenschappers moeilijk om de mens te overtuigen. Wel kon de man in kwestie mij geruststellen, de aarde vindt meestal wel een manier om zichzelf te herstellen. Meestal. Maar dat betekent niet dat wij geen eigen verantwoording hebben om kritisch te kijken naar ons gebruik van de aarde. Het is een hot item waar ik niet teveel op wil ingaan, ik probeer het alleen op mijzelf te betrekken en mij af te vragen welke afslag ik nu moet gaan nemen op de rotonde die leven heet.

Leefstijl

Ik zit in de voorbereidende fase van een leefstijlcongres: wat is het nut en de toegevoegde waarde van leefstijladvies. Ik heb er dagelijks mee te maken. Patiënten die op mijn spreekuur komen, niet goed ingestelde glucosewaarden, een gewicht dat niet omlaag wil, een bloeddruk die te hoog blijft. Geen tijd om te bewegen. Hoe word je je eigen leefstijlexpert, zonder dat je daar allerlei mensen voor wil inschakelen? Met de beste bedoelingen verwijs ik naar een GLI-coach, diëtist, en/of fysiotherapeut voor beweegoefeningen, of een combinatie van allen. De vraag die daarbij opkomt is: is er een toegevoegde waarde voor de patiënt om wie het gaat? En wat vindt die patiënt daar zelf van? Afgelopen week kwam het een aantal keer ter sprake in mijn spreekkamer. Dan blijkt dat men heel goed kan benoemen wat de weg is en hoe ze moeten komen waar ze willen. Echter de rotonde heeft zoveel afslagen en regelmatig kiezen we de verkeerde (tegen beter weten in). Want dat is het: wel weten, maar niet doen! En wat gaat een ander (de therapeut in dit geval) daaraan veranderen? Interessante materie om met elkaar over te brainstormen, ontdekte ik met diëtist en GLI-coach aan tafel. Waar ligt onze taak en tot hoever reikt die?

100 druppels

In het kader van stilstaan bij leven en dood en hulp aan mijn medemens reed ik de afgelopen week rond met een bakfiets. We geven aandacht aan de goede doelen die Rotary ondersteunt en initieert.  Rotary Nederland bestaat 100 jaar. Om dit heugelijke feit te vieren, is er een estafette gaande. Iedere club rijdt met de bakfiets door haar gemeente en zorgt dat de fiets bij de volgende club komt, om zo uiteindelijk heel Nederland door te fietsen. Dan is de cirkel rond en het feest gevierd, er komt echter geen einde aan het wiel dat symbool staat voor Rotary, het draait door. We gaan door met helpen. Zo worden er nu shelterboxen gedoneerd aan Syrië en Turkije. Een druppel op een gloeiende plaat, zei een man in mijn dorp, waarmee ik in gesprek ging. Toch blijf ik geloven in die druppels, iedere druppel is er een. Zo hebben we uiteindelijk ook polio (bijna) de wereld uit gekregen. One drop to zero! 

Onderdeel van een groter geheel

We zijn allemaal onderdeel van de maatschappij, de wereld zoals die nu bestaat. We spelen daarin een rol, velen van ons binnen de zorg. Een zorg die onder druk staat. Blijf geloven in jouw toegevoegde waarde. Jouw hulp aan die éne. Dan maak je het verschil!

Adrie

Adrie Schaap-de Jong, professional chronische zorg


U verlaat Medclass om naar webshop te gaan