Casuïstiek en longvolumina; luchtig is anders
Info icon

Casuïstiek en longvolumina; luchtig is anders

Beste zorgprofessional, vanwege de COVID-19 uitbraak zijn wij helaas genoodzaakt alle fysieke nascholingen te verplaatsen tot nader bericht of om te zetten naar virtuele bijeenkomsten. Voor meer informatie mail naar info@medclass.nl.

Algemene informatie

Functies
 • Huisarts
 • Praktijkondersteuner
 • Verpleegkundige
 • Verpleegkundig specialist

Accreditatie

Geaccrediteerd voor 2 punten bij:

 • Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
 • Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO)
 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN)
 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (VSR)

Eigen bijdrage
Geen

Type
Bijeenkomst op locatie

Duur
2 uur

Aantal deelnemers
10-25

CanMeds

CanMeds competenties

Het CanMeds model is een methode die in Canada is ontwikkeld, en overgenomen door de KNMG, en is gebaseerd op de gedachte dat naast het competentiegebied medisch handelen, de vakoverstijgende competentiegebieden noodzakelijk zijn om een goede medisch professional te worden.

De 7 competenties zijn:
 1. Medisch handelen
 2. Samenwerking
 3. Communicatie
 4. Kennis en wetenschap
 5. Geneeskundig maatschappelijk handelen
 6. Organisatie
 7. Professionaliteit
 • Medisch handelen

Samenvatting

Interpretatie en beoordeling longfunctie-onderzoeksgegevens

Deze theoretische nascholing leert u hoe u de uitslagen van het longfunctieonderzoek in de dagelijkse praktijkvoering moet beoordelen. Deze nascholing voor gevorderden sluit aan op de basis nascholing 'Longfunctieonderzoek in de huisartspraktijk'.

Tijdens deze nascholing leert u over aanvullend longfunctieonderzoek (diffusie, bodybox), obstructie, restrictie, hyperinflatie en airtrapping, pathologie van de curve en wordt er casuïstiek besproken.  

Programma


17.30 – 18.00 uur Ontvangst en registratie (inclusief broodmaaltijd)
18.00 – 19.00 uur Presentatie “Casuïstiek spirometrie en longvolumina”
19.00 – 20.00 uur Casuïstiek bespreken aan de hand van door deelnemers ingediende spirometrie casussen

Uitnodiging


Geachte heer/mevrouw,

Het is ons een genoegen u uit te nodigen voor de nascholing “Casuïstiek spirometrie en longvolumina''.

Deze theoretische nascholing leert u hoe u de uitslagen van het longfunctieonderzoek in de dagelijkse praktijkvoering moet beoordelen. Deze nascholing voor gevorderden sluit aan op de basis nascholing 'Longfunctieonderzoek in de huisartspraktijk'.

Tijdens deze nascholing leert u over aanvullend longfunctieonderzoek (diffusie, bodybox), obstructie, restrictie, hyperinflatie en airtrapping, pathologie van de curve en wordt er casuïstiek besproken.  

Deze nascholing is met 2 punten geaccrediteerd voor huisartsen, praktijkondersteuners, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.

Deze scholing kunnen wij in afstemming met u, voor de HAGRO, FTO-groep of voor een groep zorgverleners, met een minimum aantal personen op locatie organiseren. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Interesse?

De MedClass nascholingen kunnen georganiseerd worden voor uw HAGRO, FTO-groep of voor bijeenkomsten met collega zorgverleners. Vul het contactformulier in voor meer informatie.

Bevestig dat u geen script bent door de karakters in het plaatje in te voeren.

U verlaat Medclass om naar webshop te gaan