Virtueel begeleiden Astma/COPD spreekuur (i.s.m. CAHAG)

Er zijn geen bijeenkomsten gepland voor deze nascholing.

Algemene informatie

Functies
  • Praktijkondersteuner
  • Verpleegkundige

Accreditatie

Geaccrediteerd voor 2 punten bij:

  • Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO)
  • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN)

Type
Livestream

Duur
90 minuten

Samenvatting

In de praktijk start chronische zorg over het algemeen met diabetes en CVRM. Maar zeker mensen met astma/COPD hebben tijdens de coronacrisis ervaren dat een videoconsult zo z’n voordelen heeft. Het digitale consult kan een aanvulling zijn bij de zorg voor chronisch zieken en voor mensen die door omstandigheden of beperkingen niet gemakkelijk naar de praktijk kunnen komen. Ook ten opzichte van een telefonisch consult biedt een videoconsult voordelen, omdat het de beste manier is om mensen te checken/trainen betreffende inhalatie-instructie, observatie van dyspneu, et cetera.

Om contact met deze doelgroep te kunnen onderhouden is deze nascholing ontwikkeld, waarbij het proces van videoconsulten (uiteraard ook voor de andere zorgstraten) kan worden ingezet.

Doelen: Aan het einde van deze nascholing heeft de deelnemer kennis van:

  • randvoorwaarden videoconsult;
  • selectie op basis van urgentie: ziektelast;
  • voorbereiding videoconsult;
  • uitvoeren videoconsult.

CAHAG

Interesse?

De MedClass nascholingen kunnen georganiseerd worden voor uw HAGRO, FTO-groep of voor bijeenkomsten met collega zorgverleners.

Neem contact op

U verlaat Medclass om naar webshop te gaan

Interesse?

De MedClass nascholingen kunnen georganiseerd worden voor uw HAGRO, FTO-groep of voor bijeenkomsten met collega zorgverleners. Vul het contactformulier in voor meer informatie.

Bevestig dat u geen script bent door de karakters in het plaatje in te voeren.

U verlaat Medclass om naar webshop te gaan