ABC van de Nefrologie
Info icon

ABC van de Nefrologie

Algemene informatie

Doelgroep
Met voorschrijfbevoegdheid,Zonder voorschrijfbevoegdheid,Apotheker

Accreditatie

Geaccrediteerd voor 3 punten bij:

 • Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
 • Openbaar apothekers (KNMP & NVZA)
 • Nederlandse vereniging van praktijkondersteuners (NVvPO)
 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN)
 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (VSR)

Eigen bijdrage
geen

Type
Bijeenkomst op locatie

Duur
3 uur

Aantal deelnemers
5-25

CanMeds

CanMeds competenties

Het CanMeds model is een methode die in Canada is ontwikkeld, en overgenomen door de KNMG, en is gebaseerd op de gedachte dat naast het competentiegebied medisch handelen, de vakoverstijgende competentiegebieden noodzakelijk zijn om een goede medisch professional te worden.

De 7 competenties zijn:
 1. Medisch handelen
 2. Samenwerking
 3. Communicatie
 4. Kennis en wetenschap
 5. Geneeskundig maatschappelijk handelen
 6. Organisatie
 7. Professionaliteit
 • Medisch handelen
 • Kennis en wetenschap

Samenvatting

Bijna de helft van de diabetes type 2 patiënten hebben een verminderde nierfunctie.Ondanks de huidige behandeling hebben 2 op de 3 mensen met diabetes een verhoogd risico op chronische nierschade.

Hoe snel de nierfunctie verslechtert, verschilt van persoon tot persoon. Jaarlijkse controle is daarom belangrijk.

Tijdens deze nascholing leert u nierschade te herkennen en het moment te bepalen waarop met de behandeling dient te worden gestart, evenals de praktische consequenties die diabetische nefropathie met zich meebrengt.

Programma


17.30 - 18.00 uur Ontvangst en registratie
18.00 – 19.30 uur Presentatie door gastdocent met casuïstiek
19.30 – 19.45 uur Pauze
19.45 – 20.45 uur Vervolg presentatie met casuïstiek
20.45 – 21.15 uur Conclusie en afsluiting

Uitnodiging


Geachte heer/mevrouw,

Graag willen wij u uitnodigen om deel te nemen aan de nascholing ABC van de nefrologie.

Tijdens deze nascholing leert u aan de hand van casuïstiek nierschade herkennen en het moment te bepalen waarop met de behandeling dient te worden gestart, evenals de praktische consequenties die diabetische nefropathie met zich meebrengt.

Deze nascholing is met 3 punten geaccrediteerd voor huisartsen, praktijkondersteuners, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en apothekers.

 

Medclass heeft een ruim aanbod geaccrediteerde nascholingsbijeenkomsten.

Deze scholing kunnen wij in afstemming met u voor de HAGRO, FTO-groep of voor een groep zorgverleners met een minimum aantal personen op locatie organiseren.

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Interesse?

De MedClass nascholingen kunnen georganiseerd worden voor uw HAGRO, FTO-groep of voor bijeenkomsten met collega zorgverleners. Vul het contactformulier in voor meer informatie.

Aanmelden voor nascholing


Onderwerp
ABC van de Nefrologie