Online nascholing: Nieuwe middelen in diabetes type 2 richtlijnen
Info icon

Online nascholing: Nieuwe middelen in diabetes type 2 richtlijnen

Er zijn geen bijeenkomsten gepland voor deze nascholing.

Algemene informatie

Bevoegdheid
Met voorschrijfbevoegdheid,Zonder voorschrijfbevoegdheid

Accreditatie

Geaccrediteerd voor 2 punten bij:

 • Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
 • Nederlandse vereniging van praktijkondersteuners (NVvPO)
 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN)
 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (VSR)

Eigen bijdrage
Geen

Type
Bijeenkomst op locatie

Duur
2 uur

CanMeds

CanMeds competenties

Het CanMeds model is een methode die in Canada is ontwikkeld, en overgenomen door de KNMG, en is gebaseerd op de gedachte dat naast het competentiegebied medisch handelen, de vakoverstijgende competentiegebieden noodzakelijk zijn om een goede medisch professional te worden.

De 7 competenties zijn:
 1. Medisch handelen
 2. Samenwerking
 3. Communicatie
 4. Kennis en wetenschap
 5. Geneeskundig maatschappelijk handelen
 6. Organisatie
 7. Professionaliteit
 • Medisch handelen
 • Kennis en wetenschap

Samenvatting

In 2018 zijn er nieuwe richtlijnen verschenen voor de behandeling van patiënten met diabetes mellitus type 2 in de eerste- en de tweede lijn. Deze richtlijnen zijn in nauw overleg geschreven en geven helderheid hoe het beleid voor iedere individuele patiënt in de eerste en de tweede lijn eruitziet.

Tijdens deze nascholing wordt uitgebreid stil gestaan bij de herziene NHG richtlijn, de verschillen ten opzichte van de vorige richtlijn, de nieuwe behandelopties en de gevolgen voor uw dagelijkse praktijk. Daarnaast zal door een lokale internist de richtlijn voor patiënten in de tweede lijn toegelicht worden. Op basis van patiëntencasuïstiek zullen de richtlijnen besproken en bediscussieerd worden en kunt het de opgedane kennis in de praktijk brengen.

Programma


18.30 - 19.00 uur Ontvangst en registratie
19.00 – 20.00 uur Presentatie met casuïstiek
20.00 – 20.15 uur Pauze
20.15 – 21.00 uur Vervolg presentatie met casuïstiek
21.00 – 21.15 uur Conclusie en afsluiting

Uitnodiging


Geachte heer/mevrouw,

Graag willen wij u uitnodigen om deel te nemen aan de nascholing ‘ Nieuwe middelen in diabetes type 2 richtlijnen’

Tijdens deze nascholing wordt uitgebreid stil gestaan bij de herziene NHG richtlijn, de verschillen ten opzichte van de vorige richtlijn, de nieuwe behandelopties en de gevolgen voor uw dagelijkse praktijk. Daarnaast zal door een lokale internist de richtlijn voor patienten in de tweede lijn toegelicht worden. Op basis van patiëntencasuïstiek zullen de richtlijnen besproken en bediscussieerd worden en kunt het de opgedane kennis in de praktijk brengen.

Deze nascholing is met 2 punten geaccrediteerd voor huisartsen, praktijkondersteuners, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.

Deze scholing kunnen wij in afstemming met u voor de HAGRO, FTO-groep of voor een groep zorgverleners met een minimumaantal personen op locatie organiseren. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Interesse?

De MedClass nascholingen kunnen georganiseerd worden voor uw HAGRO, FTO-groep of voor bijeenkomsten met collega zorgverleners. Vul het contactformulier in voor meer informatie.

Bevestig dat u geen script bent door de karakters in het plaatje in te voeren.

Aanmelden voor nascholing


Onderwerp
Online nascholing: Nieuwe middelen in diabetes type 2 richtlijnen