Patiënten met atriumfibrilleren
Info icon

Patiënten met atriumfibrilleren

Algemene informatie

Doelgroep
Met voorschrijfbevoegdheid

Accreditatie

Geaccrediteerd voor 2 punten bij:

  • Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)

Type
Bijeenkomst op locatie

Duur
2,5 uur

Aantal deelnemers
max 25

CanMeds

CanMeds competenties

Het CanMeds model is een methode die in Canada is ontwikkeld, en overgenomen door de KNMG, en is gebaseerd op de gedachte dat naast het competentiegebied medisch handelen, de vakoverstijgende competentiegebieden noodzakelijk zijn om een goede medisch professional te worden.

De 7 competenties zijn:
  1. Medisch handelen
  2. Samenwerking
  3. Communicatie
  4. Kennis en wetenschap
  5. Geneeskundig maatschappelijk handelen
  6. Organisatie
  7. Professionaliteit
  • Medisch handelen
  • Samenwerking

Samenvatting

Deze nascholing gaat in op verschillende onderwerpen zoals diagnostiek en behandeling van patiënten met atriumfibrilleren, antistollingstherapie en het toepassen van patiëntencasuïstiek in de dagelijkse praktijk. U heeft de gelegenheid om eigen casussen in te brengen. Deze nascholing staat onder leiding van een deskundige, bij voorkeur uit een huisartspraktijk/ziekenhuis in uw omgeving.

Programma


17.30 - 18.00 uur Ontvangst en registratie (inclusief broodmaaltijd)
18:00 - 18:15 uur Welkomstwoord
18.15 – 19.15 uur Patiënten met atriumfibrilleren – theorie
19.15 – 19.30 uur Pauze
19.30 – 20.15 uur (Eigen) casuïstiek
20:15 uur Conclusie en afsluiting          

Uitnodiging


Geachte heer/mevrouw,

Het is ons een genoegen u uit te nodigen voor de nascholing “Patiënten met atriumfibrilleren”.

Deze avond zal geheel in het teken staan van patiënten met atriumfibrilleren. We behandelen de diagnostiek en behandeling van de patiënt, antistollingstherapie en we bespreken hoe het toegepast kan worden in de dagelijkse praktijk door middel van patiëntencasuïstiek. U heeft de gelegenheid om eigen casussen in te brengen. Deze nascholing staat onder leiding van een deskundige, bij voorkeur uit een huisartspraktijk/ziekenhuis in uw omgeving.

 Deze nascholing is met 2 punten geaccrediteerd voor huisartsen.

Deze scholing kunnen wij in afstemming met u voor de HAGRO, FTO-groep of voor een groep zorgverleners met een minimum aantal personen op locatie organiseren. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Interesse?

De MedClass nascholingen kunnen georganiseerd worden voor uw HAGRO, FTO-groep of voor bijeenkomsten met collega zorgverleners. Vul het contactformulier in voor meer informatie.

Aanmelden voor nascholing


Onderwerp
Patiënten met atriumfibrilleren

Datum
08-11-2018

Aanvangstijd
17:30 uur

Plaats
ACIBADEM International Medical Center Amsterdam