Meten is weten
Info icon

Meten is weten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland voor deze nascholing.

Algemene informatie

Doelgroep
Met voorschrijfbevoegdheid

Accreditatie

Geaccrediteerd voor 2 punten bij:

 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)
 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN)

Eigen bijdrage
Geen

Type
Bijeenkomst op locatie

Duur
3 uur

Aantal deelnemers
5-25

CanMeds

CanMeds competenties

Het CanMeds model is een methode die in Canada is ontwikkeld, en overgenomen door de KNMG, en is gebaseerd op de gedachte dat naast het competentiegebied medisch handelen, de vakoverstijgende competentiegebieden noodzakelijk zijn om een goede medisch professional te worden.

De 7 competenties zijn:
 1. Medisch handelen
 2. Samenwerking
 3. Communicatie
 4. Kennis en wetenschap
 5. Geneeskundig maatschappelijk handelen
 6. Organisatie
 7. Professionaliteit
 • Medisch handelen
 • Kennis en wetenschap

Samenvatting

Aan de hand van korte casuïstiek besprekingen zullen interessante longziekten op interactieve wijze worden behandeld. Hoewel gerandomiseerde studies en evidence based medicine de basis moeten blijven van ons dagelijks handelen, kunnen we vaak razend enthousiast raken en veel leren van casuïstiek.

Door middel van een zestal korte voordrachten, door verschillende longartsen in opleiding, zal aan de hand van bijzondere symptomatologie, een breed scala aan aandoeningen met betrekking tot longgeneeskunde de revue passeren. Daarnaast zal ingegaan worden op differentiaal diagnostische overwegingen en behandelbeleid.

Programma


18.30 – 19.00 uur Ontvangst en registratie (inclusief broodmaaltijd)
19.00 – 19.10 uur Opening
19.10 – 19.30 uur Casus 1; IPF, moderator dr. Bresser
19.30 – 19.50 uur Casus 2; oncologie, moderator dr. Bahce
19.50 – 20.10 uur Casus 3; COPD, moderator dr. Melissant
20.10 – 20.30 uur Casus 4; ILD, moderator dr. Bresser
20.30 – 20.50 uur Pauze
20.50 – 21.10 uur Casus 5; oncologie, moderator dr. Bahce
21.10 – 21.30 uur Casus 5; oncologie, moderator dr. Bahce
21.30  uur Uitreiking winnaars casuïstiek avond

Uitnodiging


Geachte heer/mevrouw,

Het is ons een genoegen u uit te nodigen voor de nascholing “Meten is weten”.

 Tijdens deze nascholing zal door middel van een zestal korte voordrachten, door verschillende longartsen in opleiding, een breed scala aan aandoeningen met betrekking tot longgeneeskunde de revue passeren. Daarnaast zal ingegaan worden op differentiaal diagnostische overwegingen en behandelbeleid.

Deze nascholing is met 2 punten geaccrediteerd voor longartsen en verpleegkundig specialisten.

Deze scholing kunnen wij in afstemming met u voor de HAGRO, FTO-groep of voor een groep zorgverleners met een minimum aantal personen op locatie organiseren. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Interesse?

De MedClass nascholingen kunnen georganiseerd worden voor uw HAGRO, FTO-groep of voor bijeenkomsten met collega zorgverleners. Vul het contactformulier in voor meer informatie.

Aanmelden voor nascholing


Onderwerp
Meten is weten