Dwarsdoorsnede van het respiratoire landschap
Info icon

Dwarsdoorsnede van het respiratoire landschap

Er zijn geen bijeenkomsten gepland voor deze nascholing.

Algemene informatie

Doelgroep
Met voorschrijfbevoegdheid,Zonder voorschrijfbevoegdheid

Accreditatie

Geaccrediteerd voor 2 punten bij:

 • Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
 • Nederlandse vereniging van praktijkondersteuners (NVvPO)
 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN)
 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (VSR)

Type
Bijeenkomst op locatie

Duur
2 uur

Aantal deelnemers
5-15

CanMeds

CanMeds competenties

Het CanMeds model is een methode die in Canada is ontwikkeld, en overgenomen door de KNMG, en is gebaseerd op de gedachte dat naast het competentiegebied medisch handelen, de vakoverstijgende competentiegebieden noodzakelijk zijn om een goede medisch professional te worden.

De 7 competenties zijn:
 1. Medisch handelen
 2. Samenwerking
 3. Communicatie
 4. Kennis en wetenschap
 5. Geneeskundig maatschappelijk handelen
 6. Organisatie
 7. Professionaliteit
 • Communicatie
 • Kennis en wetenschap
 • Professionaliteit

Samenvatting

In de afgelopen jaren hebben enkele veranderingen plaatsgevonden binnen het respiratoire zorggebied. In 2015 zijn er nieuwe versies verschenen van de huisartsenrichtlijn “COPD” en “Astma voor volwassenen”, is er een nieuwe spirometriebeoordeling ingevoerd met de Quanjer GLI-2012-referentiewaardenen en is in 2018 een update van de GOLD-richtlijn verschenen. Daarnaast is de term: astma COPD overlap syndroom (ACOS) geïntroduceerd. In deze nascholing zetten we de belangrijkste veranderingen rondom astma en COPD op een rij, met inachtneming van de (inter)nationale richtlijnen.

Programma


17.30 - 18.00 uur Ontvangst en registratie (inclusief broodmaaltijd)
18.00 – 19.00 uur Presentatie deel 1
19.00 – 19.10 uur Pauze
19.10 – 20.00 uur Presentatie deel 2
20.10 – 20.15 uur Evaluatie en afsluiting

Uitnodiging


Geachte heer/mevrouw,

Het is ons een genoegen u uit te nodigen voor de nascholing “Dwarsdoorsnede van het respiratoire landschap”.

Deze nascholing zal geheel in het teken staan van het bespreken van de richtlijnen NHG COPD en Astma bij volwassenen.

In de afgelopen jaren hebben enkele veranderingen plaatsgevonden binnen het respiratoire zorggebied. Ook is de term: astma COPD overlap syndroom (ACOS) geïntroduceerd.

Deze nascholing is met 2 punten geaccrediteerd voor huisartsen, praktijkondersteuners, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.

Deze scholing kunnen wij in afstemming met u voor de HAGRO, FTO-groep of voor een groep zorgverleners met een minimum aantal personen op locatie organiseren. Neem vrijblijvend contact met ons op.


 

Interesse?

De MedClass nascholingen kunnen georganiseerd worden voor uw HAGRO, FTO-groep of voor bijeenkomsten met collega zorgverleners. Vul het contactformulier in voor meer informatie.

Aanmelden voor nascholing


Onderwerp
Dwarsdoorsnede van het respiratoire landschap