Exacerbatiemanagement bij COPD
Info icon

Exacerbatiemanagement bij COPD

Er zijn geen bijeenkomsten gepland voor deze nascholing.

Algemene informatie

Doelgroep
Met voorschrijfbevoegdheid,Zonder voorschrijfbevoegdheid

Accreditatie

Geaccrediteerd voor 2 punten bij:

 • Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
 • Nederlandse vereniging van praktijkondersteuners (NVvPO)
 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN)
 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (VSR)

Eigen bijdrage
Geen

Type
Bijeenkomst op locatie

Duur
2 uur

Aantal deelnemers
5-25

CanMeds

CanMeds competenties

Het CanMeds model is een methode die in Canada is ontwikkeld, en overgenomen door de KNMG, en is gebaseerd op de gedachte dat naast het competentiegebied medisch handelen, de vakoverstijgende competentiegebieden noodzakelijk zijn om een goede medisch professional te worden.

De 7 competenties zijn:
 1. Medisch handelen
 2. Samenwerking
 3. Communicatie
 4. Kennis en wetenschap
 5. Geneeskundig maatschappelijk handelen
 6. Organisatie
 7. Professionaliteit
 • Medisch handelen
 • Communicatie

Samenvatting

Doelstelling van deze nascholing is om de deelnemer handvatten te geven voor het herkennen, het behandelen en het monitoren van een COPD-exacerbatie. Ook wordt helder gemaakt hoe de patiënt de regie kan krijgen in het omgaan met exacerbaties. 

Onderbouwing van deze presentatie vindt plaats op basis van de meest recente wetenschappelijke studies, de GOLD-richtlijnen, de NHG-Standaard COPD en zorgstandaard COPD.

Programma


17.30 - 18.00 uur Ontvangst en registratie (inclusief broodmaaltijd)
18.00 – 19.00 uur Presentatie deel 1
19.00 – 20.00 uur Handvatten voor de praktijk en oefenen met alle soorten inhalatoren
20.00 – 20.15 uur Evaluatie en afsluiting

Uitnodiging


Geachte heer/mevrouw,

Het is ons een genoegen u uit te nodigen voor de nascholing “Exacerbatiemanagement bij COPD”.

Doelstelling van deze nascholing is om de deelnemer handvatten te geven voor het herkennen, het behandelen en het monitoren van een COPD-exacerbatie. Ook wordt helder gemaakt hoe de patiënt de regie kan krijgen in het omgaan met exacerbaties. 

Deze nascholing is met 2 punten geaccrediteerd voor huisartsen, praktijkondersteuners, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.

Deze scholing kunnen wij in afstemming met u voor de HAGRO, FTO-groep of voor een groep zorgverleners met een minimum aantal personen op locatie organiseren. Neem vrijblijvend contact met ons op.

 

Interesse?

De MedClass nascholingen kunnen georganiseerd worden voor uw HAGRO, FTO-groep of voor bijeenkomsten met collega zorgverleners. Vul het contactformulier in voor meer informatie.

Aanmelden voor nascholing


Onderwerp
Exacerbatiemanagement bij COPD