Farmacologie en inhalatietechnologie (gevorderden)
Info icon

Farmacologie en inhalatietechnologie (gevorderden)

Er zijn geen bijeenkomsten gepland voor deze nascholing.

Algemene informatie

Doelgroep
Met voorschrijfbevoegdheid,Zonder voorschrijfbevoegdheid,Apotheker

Accreditatie

Geaccrediteerd voor 3 punten bij:

 • KABIZ - Apothekersassistenten (NVFZ & Optimafarma)
 • KABIZ - Doktersassistenten (CADD van de NVDA)
 • KABIZ - Farmaceutisch Consulent (NVFZ & Optimafarma)
 • Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
 • Openbaar apothekers (KNMP & NVZA)
 • Nederlandse vereniging van praktijkondersteuners (NVvPO)
 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN)
 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (VSR)

Type
Bijeenkomst op locatie

Duur
3 uur

Aantal deelnemers
5-20

CanMeds

CanMeds competenties

Het CanMeds model is een methode die in Canada is ontwikkeld, en overgenomen door de KNMG, en is gebaseerd op de gedachte dat naast het competentiegebied medisch handelen, de vakoverstijgende competentiegebieden noodzakelijk zijn om een goede medisch professional te worden.

De 7 competenties zijn:
 1. Medisch handelen
 2. Samenwerking
 3. Communicatie
 4. Kennis en wetenschap
 5. Geneeskundig maatschappelijk handelen
 6. Organisatie
 7. Professionaliteit
 • Medisch handelen
 • Communicatie

Samenvatting

Praktische kennis en vaardigheden

Tijdens deze nascholing leert u alle inhalatievormen, inhalatoren en inhalatietechnieken beter kennen. Daarnaast is er aandacht voor de farmacologie van de soorten inhalatiemedicatie, waardoor uw kennis wordt vergroot ten aanzien van hun werking en bijwerking.

Programma


17.30 - 18.00 uur Ontvangst en registratie (inclusief broodmaaltijd)
18.00 – 19.00 uur Presentatie deel 1
19.00 – 19.15 uur Pauze
19.15 – 20.00 uur Presentatie deel 2
20.00 – 21.00 uur Handvatten voor de praktijk en oefenen met alle soorten inhalatoren
21.00 – 21.15 uur Evaluatie en afsluiting

Uitnodiging


Geachte heer/mevrouw,

Het is ons een genoegen u uit te nodigen voor de nascholing “Farmacologie en inhalatietechnologie”.

Tijdens deze nascholing leert u alle inhalatievormen, inhalatoren en inhalatietechnieken beter kennen. Daarnaast is er aandacht voor de farmacologie van de soorten inhalatiemedicatie, waardoor uw kennis wordt vergroot ten aanzien van hun werking en bijwerking.

Deze nascholing is met 3 punten geaccrediteerd voor huisartsen, praktijkondersteuners, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, doktersassistenten, apothekersassistenten, farmaceutisch consulenten en openbaar apothekers.

Deze scholing kunnen wij in afstemming met u voor de HAGRO, FTO-groep of voor een groep zorgverleners met een minimum aantal personen op locatie organiseren. Neem vrijblijvend contact met ons op.


 

Interesse?

De MedClass nascholingen kunnen georganiseerd worden voor uw HAGRO, FTO-groep of voor bijeenkomsten met collega zorgverleners. Vul het contactformulier in voor meer informatie.

Aanmelden voor nascholing


Onderwerp
Farmacologie en inhalatietechnologie (gevorderden)