Inhalatie instructie workshop (basis)
Info icon

Inhalatie instructie workshop (basis)

Er zijn geen bijeenkomsten gepland voor deze nascholing.

Algemene informatie

Doelgroep
Met voorschrijfbevoegdheid,Zonder voorschrijfbevoegdheid,Apotheker

Accreditatie

Geaccrediteerd voor 2 punten bij:

 • KABIZ - Apothekersassistenten (NVFZ & Optimafarma)
 • KABIZ - Doktersassistenten (CADD van de NVDA)
 • Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
 • Openbaar apothekers (KNMP & NVZA)
 • Nederlandse vereniging van praktijkondersteuners (NVvPO)
 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN)
 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (VSR)

Eigen bijdrage
Geen

Type
Bijeenkomst op locatie

Duur
2 uur

Aantal deelnemers
5-25

CanMeds

CanMeds competenties

Het CanMeds model is een methode die in Canada is ontwikkeld, en overgenomen door de KNMG, en is gebaseerd op de gedachte dat naast het competentiegebied medisch handelen, de vakoverstijgende competentiegebieden noodzakelijk zijn om een goede medisch professional te worden.

De 7 competenties zijn:
 1. Medisch handelen
 2. Samenwerking
 3. Communicatie
 4. Kennis en wetenschap
 5. Geneeskundig maatschappelijk handelen
 6. Organisatie
 7. Professionaliteit
 • Medisch handelen
 • Communicatie

Samenvatting

De meeste COPD patienten hebben in meer of mindere mate last van benauwdheid of kortademigheid. Inhalatiemedicatie kan helpen om deze klachten te verminderen. Therapietrouw is niet altijd optimaal bij het gebruik van inhalatiemedicatie terwijl het juist gebruik van de inhalator erg belangrijk is. Als zorgverlener kunt u hierbij ondersteunen door knelpunten te achterhalen en de patient van praktische tips te voorzien.

Tijdens deze praktische nascholing worden de vaardigheden ten aanzien van inhalatie-instructie besproken en word er geoefend met behulp van de bestaande devices.

Programma


17.30 - 18.00 uur Ontvangst en registratie (inclusief broodmaaltijd)
18.00 – 19.00 uur Presentatie deel 1
19.00 – 20.00 uur Handvatten voor de praktijk en oefenen met alle soorten inhalatoren
20.00 – 20.15 uur Evaluatie en afsluiting

Uitnodiging


Geachte heer/mevrouw,

Het is ons een genoegen u uit te nodigen voor de nascholing “ Inhalatie instructie workshop”.

 Tijdens deze nascholing leert u didactische principes en worden u praktische vaardigheden aangereikt om een effectieve inhalatie-instructie te kunnen geven aan patiënten. Er wordt gebruikt gemaakt van- en verwezen naar de inhalatieprotocollen, gebruiksaanwijzingen en instructie video’s van de LAN op de website www.inhalatorgebruik.nl.

 De inhalatietechnologie, de inhalatietechniek en de inhalatie instructie van alle soorten inhalatoren komen aan bod. Een belangrijk onderdeel van de nascholing betreft het oefenen met de verschillende soorten inhalatoren.

Deze nascholing is met 2 punten geaccrediteerd voor huisartsen, praktijkondersteuners, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, doktersassistenten, apothekersassistenten en openbaar apothekers.

Deze scholing kunnen wij in afstemming met u voor de HAGRO, FTO-groep of voor een groep zorgverleners met een minimum aantal personen op locatie organiseren. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Interesse?

De MedClass nascholingen kunnen georganiseerd worden voor uw HAGRO, FTO-groep of voor bijeenkomsten met collega zorgverleners. Vul het contactformulier in voor meer informatie.

Aanmelden voor nascholing


Onderwerp
Inhalatie instructie workshop (basis)