Longfunctieonderzoek in de huisartspraktijk, de praktische uitvoering
Info icon

Longfunctieonderzoek in de huisartspraktijk, de praktische uitvoering

Er zijn geen bijeenkomsten gepland voor deze nascholing.

Algemene informatie

Doelgroep
Met voorschrijfbevoegdheid,Zonder voorschrijfbevoegdheid

Accreditatie

Geaccrediteerd voor 2 punten bij:

 • Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
 • Nederlandse vereniging van praktijkondersteuners (NVvPO)
 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN)
 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (VSR)

Eigen bijdrage
Geen

Type
Bijeenkomst op locatie

Duur
2 uur

Aantal deelnemers
5-15

CanMeds

CanMeds competenties

Het CanMeds model is een methode die in Canada is ontwikkeld, en overgenomen door de KNMG, en is gebaseerd op de gedachte dat naast het competentiegebied medisch handelen, de vakoverstijgende competentiegebieden noodzakelijk zijn om een goede medisch professional te worden.

De 7 competenties zijn:
 1. Medisch handelen
 2. Samenwerking
 3. Communicatie
 4. Kennis en wetenschap
 5. Geneeskundig maatschappelijk handelen
 6. Organisatie
 7. Professionaliteit
 • Medisch handelen

Samenvatting

Tijdens deze nascholing wordt u de kennis en de vaardigheden bijgebracht om longfunctieonderzoek af te nemen bij uw patiënten en deze te beoordelen. Deze nascholing leert u de kenmerken en het doel van spirometrie, herkennen en beoordelen van kwaliteit blaasmanouvres, het verschil tussen obstructieve en restrictieve stoornissen en er zal geoefend worden met de uitvoering en instructie van spirometrie.

Programma


18.00 – 18.30 uur Ontvangst en registratie (inclusief broodmaaltijd)
18.30 – 19.30 uur Presentatie ''Longfunctieonderzoek in de huisartsenpraktijk’’
19.30 – 20.30 uur Praktisch oefenen vaardigheid, uitvoeren en instructie spirometrie

Uitnodiging


Geachte heer/mevrouw,

Het is ons een genoegen u uit te nodigen voor de nascholing “Longfunctieonderzoek in de huisartspraktijk, de praktische uitvoering’’.

Deze nascholing zal geheel in het teken staan van het uitvoeren en beoordelen van een longfunctieonderzoek bij uw patiënt.

Deze nascholing leert u de kenmerken en het doel van spirometrie, herkennen en beoordelen van kwaliteit blaasmanouvres, het verschil tussen obstructieve en restrictieve stoornissen en er zal geoefend worden met de uitvoering en instructie van spirometrie.

Deze nascholing is met 2 punten geaccrediteerd voor huisartsen, praktijkondersteuners, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.

Deze scholing kunnen wij in afstemming met u voor de HAGRO, FTO-groep of voor een groep zorgverleners met een minimum aantal personen op locatie organiseren. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Interesse?

De MedClass nascholingen kunnen georganiseerd worden voor uw HAGRO, FTO-groep of voor bijeenkomsten met collega zorgverleners. Vul het contactformulier in voor meer informatie.

Aanmelden voor nascholing


Onderwerp
Longfunctieonderzoek in de huisartspraktijk, de praktische uitvoering