Motivational interviewing
Info icon

Motivational interviewing

Er zijn geen bijeenkomsten gepland voor deze nascholing.

Algemene informatie

Doelgroep
Met voorschrijfbevoegdheid,Zonder voorschrijfbevoegdheid,Apotheker

Accreditatie

Geaccrediteerd voor 3 punten bij:

 • KABIZ - Doktersassistenten (CADD van de NVDA)
 • Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
 • Openbaar apothekers (KNMP & NVZA)
 • Nederlandse vereniging van praktijkondersteuners (NVvPO)
 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN)
 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (VSR)

Type
Bijeenkomst op locatie

Duur
3 uur

Aantal deelnemers
5-25

CanMeds

CanMeds competenties

Het CanMeds model is een methode die in Canada is ontwikkeld, en overgenomen door de KNMG, en is gebaseerd op de gedachte dat naast het competentiegebied medisch handelen, de vakoverstijgende competentiegebieden noodzakelijk zijn om een goede medisch professional te worden.

De 7 competenties zijn:
 1. Medisch handelen
 2. Samenwerking
 3. Communicatie
 4. Kennis en wetenschap
 5. Geneeskundig maatschappelijk handelen
 6. Organisatie
 7. Professionaliteit
 • Medisch handelen
 • Communicatie

Samenvatting

Motivational interviewing wordt steeds meer een begrip in de huidige communicatie tussen patiënten en zorgverleners onderling. Het doel van deze scholing is om op een interactieve manier met motivational interviewing in aanraking te komen, een aantal stappen aan te leren m.b.t. effectief communiceren en om een gewenste gedragsverandering te bewerkstelligen. Vanwege de complexiteit van het aanleren van motivational interviewing, is deze 3 uur durende scholing dan ook een goede opstap voor een verdere vervolgscholing motivational interviewing.

Programma


08.45 - 09.00 uur Ontvangst en registratie
09.00 – 10.30 uur

Theorie en praktische oefeningen in groepjes van 3 personen over o.a. onderzoeken ambivalentie

10.30 – 12.00 uur

Verdere verdieping theorie, rollenspellen in kleine groepjes en oefenen aangeleerde handvatten

Uitnodiging


Geachte heer/mevrouw,

Het is ons een genoegen u uit te nodigen voor de nascholing “Motivational interviewing”.

Deze praktische nascholing zal verschillende onderdelen van motivational interviewing behandelen zoals: kennismaken met motiverende gespreksvoering, inzicht in eigen en andermans ambivalentie, motiverende vaardigheden optimaliseren en gedragsverandering beoordelen. Ook zullen we stilstaan bij eigen voornemens naar aanleiding van de nascholing.

Deze nascholing is met 3 punten geaccrediteerd voor huisartsen, praktijkondersteuners, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, doktersassistenten en openbaar apothekers.

Deze scholing kunnen wij in afstemming met u voor de HAGRO, FTO-groep of voor een groep zorgverleners met een minimum aantal personen op locatie organiseren. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Interesse?

De MedClass nascholingen kunnen georganiseerd worden voor uw HAGRO, FTO-groep of voor bijeenkomsten met collega zorgverleners. Vul het contactformulier in voor meer informatie.

Aanmelden voor nascholing


Onderwerp
Motivational interviewing