Over astma doe je niet luchtig!
Info icon

Over astma doe je niet luchtig!

Er zijn geen bijeenkomsten gepland voor deze nascholing.

Algemene informatie

Doelgroep
Met voorschrijfbevoegdheid,Zonder voorschrijfbevoegdheid

Accreditatie

Geaccrediteerd voor 2 punten bij:

 • Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
 • Nederlandse vereniging van praktijkondersteuners (NVvPO)
 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN)
 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (VSR)

Eigen bijdrage
Geen

Type
Bijeenkomst op locatie

Duur
2 uur

Aantal deelnemers
5-15

CanMeds

CanMeds competenties

Het CanMeds model is een methode die in Canada is ontwikkeld, en overgenomen door de KNMG, en is gebaseerd op de gedachte dat naast het competentiegebied medisch handelen, de vakoverstijgende competentiegebieden noodzakelijk zijn om een goede medisch professional te worden.

De 7 competenties zijn:
 1. Medisch handelen
 2. Samenwerking
 3. Communicatie
 4. Kennis en wetenschap
 5. Geneeskundig maatschappelijk handelen
 6. Organisatie
 7. Professionaliteit
 • Medisch handelen

Samenvatting

Astma is een heterogeen en complex ziektebeeld, welke veelal wordt gesteld na meerdere consulten bij de huis- en/of longarts.

In Nederland zijn er ruim 610.000 mensen met astma, waarvan ongeveer 100.000 kinderen. De verwachting is dat het aantal mensen met astma in de komende jaren verder zal stijgen.

In deze nascholing zetten we in hoofdlijnen, met in achtneming van de (inter)nationale richtlijnen, relevante literatuur en inzichtelijke casuïstiek, de meest basale onderwerpen rondom astma op een rij.

Programma


17.30 - 17.45 uur Ontvangst en registratie
17.45 – 18.45 uur Presentatie deel 1
18.45 – 19.00 uur Pauze
19.00 - 20.00 uur Presentatie deel 2
20.00 – 20.15 uur Afsluiting

Uitnodiging


Geachte heer/mevrouw,

Het is ons een genoegen u uit te nodigen voor de nascholing “Over astma doe je niet luchtig!”.

In deze nascholing zetten we in hoofdlijnen, met in achtneming van de (inter)nationale richtlijnen, relevante literatuur en inzichtelijke casuïstiek, de meest basale onderwerpen rondom astma op een rij.

Deze nascholing is met 2 punten geaccrediteerd voor huisartsen, praktijkondersteuners, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.

Deze scholing kunnen wij in afstemming met u voor de HAGRO, FTO-groep of voor een groep zorgverleners met een minimum aantal personen op locatie organiseren. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Interesse?

De MedClass nascholingen kunnen georganiseerd worden voor uw HAGRO, FTO-groep of voor bijeenkomsten met collega zorgverleners. Vul het contactformulier in voor meer informatie.

Aanmelden voor nascholing


Onderwerp
Over astma doe je niet luchtig!