Praktisch aan de slag met de ziektelastmeter COPD: van tool naar praktijk
Info icon

Praktisch aan de slag met de ziektelastmeter COPD: van tool naar praktijk

Er zijn geen bijeenkomsten gepland voor deze nascholing.

Algemene informatie

Doelgroep
Met voorschrijfbevoegdheid,Zonder voorschrijfbevoegdheid

Accreditatie

Geaccrediteerd voor 1 punten bij:

 • Nederlandse vereniging van praktijkondersteuners (NVvPO)
 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN)
 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (VSR)

Eigen bijdrage
Geen

Type
Bijeenkomst op locatie

Duur
1 uur

Aantal deelnemers
5-15

CanMeds

CanMeds competenties

Het CanMeds model is een methode die in Canada is ontwikkeld, en overgenomen door de KNMG, en is gebaseerd op de gedachte dat naast het competentiegebied medisch handelen, de vakoverstijgende competentiegebieden noodzakelijk zijn om een goede medisch professional te worden.

De 7 competenties zijn:
 1. Medisch handelen
 2. Samenwerking
 3. Communicatie
 4. Kennis en wetenschap
 5. Geneeskundig maatschappelijk handelen
 6. Organisatie
 7. Professionaliteit
 • Communicatie
 • Kennis en wetenschap
 • Professionaliteit

Samenvatting

In deze nascholing leert u meer over de ziektelastmeter COPD als instrument en wat dit voor u en uw patiënt kan betekenen.

Ziektelast van mensen met COPD staat centraal in de Zorgstandaard COPD. Om de integrale gezondheidstoestand van patiënten op een goede wijze in kaart te brengen en te komen tot een passende individuele behandeling is de Ziektelastmeter COPD ontwikkeld. In deze praktische scholing wordt besproken welke toegevoegde waarde de ziektelastmeter COPD kan bieden voor de COPD zorg en hoe deze kan worden toegepast in de dagelijkse praktijk.

Programma


17.30 - 18.00 uur Ontvangst en registratie (inclusief broodmaaltijd)
18.00 – 19.00 uur Presentatie, interactie, instructie van de Ziektelastmeter COPD.
19.00 – 19.15 uur Evaluatie en afsluiting

Uitnodiging


Geachte heer/mevrouw,

Het is ons een genoegen u uit te nodigen voor de nascholing “Praktisch aan de slag met de ziektelastmeter COPD: van tool naar praktijk ‘’

In deze nascholing leert u meer over de ziektelastmeter COPD als instrument en wat dit voor u en uw patiënt kan betekenen.

Ziektelast van mensen met COPD staat centraal in de Zorgstandaard COPD. Om de integrale gezondheidstoestand van patiënten op een goede wijze in kaart te brengen en te komen tot een passende individuele behandeling is de Ziektelastmeter COPD ontwikkeld. In deze praktische scholing wordt besproken welke toegevoegde waarde de ziektelastmeter COPD kan bieden voor de COPD zorg en hoe deze kan worden toegepast in de dagelijkse praktijk.

Deze nascholing is met 1 punt geaccrediteerd voor praktijkondersteuners, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.

Deze scholing kunnen wij in afstemming met u voor de HAGRO, FTO-groep of voor een groep zorgverleners met een minimum aantal personen op locatie organiseren. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Interesse?

De MedClass nascholingen kunnen georganiseerd worden voor uw HAGRO, FTO-groep of voor bijeenkomsten met collega zorgverleners. Vul het contactformulier in voor meer informatie.

Aanmelden voor nascholing


Onderwerp
Praktisch aan de slag met de ziektelastmeter COPD: van tool naar praktijk