Stoppen met roken
Info icon

Stoppen met roken

Er zijn geen bijeenkomsten gepland voor deze nascholing.

Algemene informatie

Doelgroep
Met voorschrijfbevoegdheid,Zonder voorschrijfbevoegdheid

Accreditatie

Geaccrediteerd voor 3 punten bij:

 • Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
 • Nederlandse vereniging van praktijkondersteuners (NVvPO)
 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN)

Eigen bijdrage
Geen

Type
Bijeenkomst op locatie

Duur
3 uur

Aantal deelnemers
5-15

CanMeds

CanMeds competenties

Het CanMeds model is een methode die in Canada is ontwikkeld, en overgenomen door de KNMG, en is gebaseerd op de gedachte dat naast het competentiegebied medisch handelen, de vakoverstijgende competentiegebieden noodzakelijk zijn om een goede medisch professional te worden.

De 7 competenties zijn:
 1. Medisch handelen
 2. Samenwerking
 3. Communicatie
 4. Kennis en wetenschap
 5. Geneeskundig maatschappelijk handelen
 6. Organisatie
 7. Professionaliteit
 • Medisch handelen
 • Communicatie

Samenvatting

Deze interactieve scholing is erop gericht om de deelnemers te informeren over de meest recente inzichten, richtlijnen, feiten, diverse hulpmiddelen en methodes bij de ondersteuning van het stoppen met roken. Deze geven handvatten om de zorgverlener én de patiënt optimaal te ondersteunen. Verder wordt een casus gepresenteerd, waarbij de deelnemers al meteen het geleerde in de praktijk gaan oefenen met behulp van motiverende gespreksvoering.

Programma


17.30 - 18.00 uur Ontvangst en registratie (inclusief broodmaaltijd)
18.00 – 19.30 uur Presentatie
19.30 – 19.45 uur Pauze
19.45 – 21.15 uur Vervolg presentatie

Uitnodiging


Geachte heer/mevrouw,

Het is ons een genoegen u uit te nodigen voor de nascholing “Stoppen met roken”.

Deze interactieve scholing is erop gericht om de deelnemers te informeren over de meest recente inzichten, richtlijnen, feiten, diverse hulpmiddelen en methodes bij de ondersteuning van het stoppen met roken.

Deze nascholing is met 3 punten geaccrediteerd voor huisartsen, praktijkondersteuners en verpleegkundigen.

Deze scholing kunnen wij in afstemming met u voor de HAGRO, FTO-groep of voor een groep zorgverleners met een minimum aantal personen op locatie organiseren. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Interesse?

De MedClass nascholingen kunnen georganiseerd worden voor uw HAGRO, FTO-groep of voor bijeenkomsten met collega zorgverleners. Vul het contactformulier in voor meer informatie.

Aanmelden voor nascholing


Onderwerp
Stoppen met roken