Virtueel begeleiden Astma/COPD spreekuur (i.s.m. CAHAG)
Info icon

Virtueel begeleiden Astma/COPD spreekuur (i.s.m. CAHAG)

Algemene informatie

Functies
  • Praktijkondersteuner
  • Verpleegkundige

Accreditatie

Geaccrediteerd voor 2 punten bij:

  • Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO)
  • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN)

Type
Online nascholing

Duur
90 minuten

Samenvatting

CAHAG

Door de corona crisis is de chronische zorg in de huisartsenpraktijk in de verdrukking gekomen. Er zit veel verschil tussen de praktijk betreffende het weer oppakken van deze zorg., veelal is er contact met patiënten door te bellen.

Men start over het algemeen met diabetes en CVRM. De zorg voor astma/COPD-patiënten wordt wat meer naar achteren geschoven of men komt met klachten bij de huisarts terecht. Om contact met deze doelgroep te kunnen onderhouden is dit webinar ontwikkeld, waarbij het proces van video consulten (uiteraard ook voor de andere zorgstraten) kan worden ingezet.

Het video consult staat nu nadrukkelijk op de eerste plaats, omdat het de beste manier is om mensen te checken/trainen betreffende inhalatie instructie, observatie van dyspnoe, etc. Natuurlijk blijft contact per telefoon ook een optie.

Doelen: Aan het einde van deze online nascholing heeft de deelnemer kennis over:

  • Randvoorwaarden videoconsult
  • Selectie op basis van urgentie: ziektelast
  • Voorbereiding videoconsult
  • Uitvoeren videoconsult

Programma


 

December:

01-12, tijd 16.00- 17.30 uur

03-12, tijd 19.00- 20.30 uur

08-12, tijd 12.30- 14.00 uur

17-12, tijd 19.00 - 20.30 uur

Interesse?

De MedClass nascholingen kunnen georganiseerd worden voor uw HAGRO, FTO-groep of voor bijeenkomsten met collega zorgverleners. Vul het contactformulier in voor meer informatie.

Bevestig dat u geen script bent door de karakters in het plaatje in te voeren.

U verlaat Medclass om naar webshop te gaan