Artikelen

Luchtige zaken: Corona update

De wereld op zijn kop Wie had dat kunnen denken… De wereld staat totaal op zijn kop… We zijn lamgeslagen, letterlijk! Maar niet verslagen….

Ik was drie weken geleden op vakantie in IJsland, toen ik de eerste, meer ernstige berichten over Corona via het nieuws zag binnenkomen. Ik weet nog dat ik tegen een van de medehotelgasten zei dat ik dit serieus niet had voorzien. Niet wetende waar we ons nu bevinden. De maatregelen zijn duidelijk èn terecht: we moeten met elkaar zorgen dat we weer controle krijgen over onze gezondheid en samenleving en ons vooral allemaal aan de regels van de overheid houden.

Thuiswerken

Wat de impact is hoef ik u niet uit te leggen. We ervaren allemaal, klein en groot, rijk en arm, in dienst of zelfstandige, ziek of gezond, de zorgen en problemen die dit Corona-virus bij ons teweegbrengt. In de huisartsenpraktijk is het stil, de wachtkamer is stil, er is minder personeel. We hebben samen hard gewerkt om thuiswerkplekken mogelijk te maken. De POH-GGZ doet haar spreekuur vanuit huis. Telefonisch heeft zij contact met de patiënten en kan zo toch een schakel zijn naar psychische hulp. De assistentes draaien op volle sterkte. Er wordt veel gebeld, maar er moet ook veel gebeld worden. Denk aan het verplaatsten van afspraken, het afzeggen van consulten en het reguleren van de patiënten die hoe dan ook gezien moeten worden.

Corona-post

Met de huisartsengroep in mijn regio hebben we iedere dag beeld-overleg via ZOOM met een samengesteld team van vier huisartsen, om met elkaar na te denken over de opvang van patiënten met verschijnselen van Corona. Inmiddels is er een speciale Corona-post geopend, al sinds vorige week. Daar doen iedere middag tussen 13.00 en 16.00 uur een huisarts en een assistente in beschermende kleding dienst. Er wordt per week een rooster gemaakt van de praktijken die dienst hebben naar rato van patiëntenpopulatie. Tevens denken we dagelijks na over een plan van opschaling en houden daarbij rekening met alles. De afspraak naar alle praktijken is: alles wat mogelijk Corona is, dus iedere luchtwegklacht die gezien moet worden, verwijzen naar de Corona-post. We nemen geen enkel risico om patiënten onbeschermd in eigen praktijk te zien!

Dossiers en update

We vergaderen over hoe om te gaan met alle vragen. Hoe schrijf je dat weg in het dossier en wat is de juiste benadering? Bij dossiervoering Corona-virus gebruiken we de volgende coderingen: A27 ongerust/vragen over Corona-virus, R74  verdenking COVID-19, R83 Bewezen COVID-19. Dagelijks inventariseren we per praktijk wat er beschikbaar is aan beschermende materialen zoals pakken, mondmaskers, handschoenen, alcohol en brillen. Bovendien is er dagelijks een update over het beschikbare personeel in Fte, zodat per praktijk duidelijk is wat er is en waar de nood is. Dit koppelen we terug naar het crisisteam en de ROAZ, zodat ook op hoger niveau de stand van zaken bekend is.

We hebben elkaar nodig!

Al deze maatregelen vereisen teamgeest en samenwerking. We hebben elkaar heel erg hard nodig en kunnen op deze manier zorgen voor een zo goed mogelijke patiëntenzorg. Alle nieuwe afspraken, richtlijnen en updates worden dagelijks gecommuniceerd aan de hele huisartsengroep en hun personeel door middel van een Corona nieuwsbrief via de app. We hebben zorg voor elkaar en voor onze patiënten: het kan iedereen treffen en juist de kwetsbaren onder ons hebben nu extra zorg en aandacht nodig. We zijn stilgezet om vervolgens op een totaal andere manier hard aan de slag te gaan… Wie had dat kunnen denken..

Sterkte allemaal!

Adrie Schaap-de Jong, professional chronische zorg


Categorieën

U verlaat Medclass om naar webshop te gaan