Artikelen

Luchtige zaken: Het is weer voorbij

In de nasleep van de hectiek rondom het coronavirus gaat het leven in de dagelijkse praktijk gewoon door. Ziekte en ongemak laten zich immers niet sturen. Adrie neemt ons mee in de voortgang van haar praktijk en laat zien waar de prioriteiten liggen nu het virus weer van zich laat horen en de zorgen toenemen.

Het is weer voorbij

Dat geldt bijna voor de prachtige zomer die we hebben gehad met de zeer warme dagen. We kunnen nu nog genieten van een mooie nazomer en hebben ook de afgelopen weken weer warme dagen en zelfs stranddagen gehad. Het zag er heerlijk vrij en onbevangen uit, maar is het dat ook? De nieuwsberichten laten ons andere geluiden horen. Ik weet een ding zeker: corona is nog niet voorbij, en ik denk, al ben ik uiteraard geen deskundige op het gebied van infectieziekten, dat het niet meer voorbij gaat. We zullen ermee moeten leren leven en ons richten op de mogelijkheden en niet op de onmogelijkheden.

Regels

Alle regels in acht nemende en in de gaten houden wat wel, wat niet. Is het rood, oranje of geel? Ik merk dat de mensen, en vooral de jongeren, om ons heen “moe” zijn en het niet zo nauw meer nemen. Het leven neemt zijn gewone loop weer, zo lijkt het. De cijfers liegen echter niet. Er zijn veel positief geteste mensen. Is dat gek? Wetende dat de testcapaciteit de laatsten maanden enorm is toegenomen, is het begrijpelijk dat er veel meer mensen bewezen positief zijn. Daarnaast zien we dat er helaas ook langzaam, doch wel zeker, een toename is van opnames in de ziekenhuizen.

Serieus

Belangrijk is dat we serieus blijven omtrent het ziektebeeld COVID-19. Deze virusziekte kan een zeer ernstig verloop hebben. Dat weten we allemaal, al lijkt het soms een ver-van-mijn-bed-show. Veel mensen die getest zijn met klachten blijken negatief. Dat is begrijpelijk, nu we in de maand met de R zitten en hoesten en verkoudheid volop rondwaren. Hoe maak je onderscheid, blijf je alert en zorg je voor een veilige omgeving op de werkvloer?

Stel je eens voor dat in je praktijk ineens iemand positief getest blijkt en contact heeft gehad met alle andere 15 medewerkers. Dat is bijna onontkoombaar als je met elkaar in een H.O.E.D. werkt. Je komt elkaar tegen in de koffieruimte en werkt met elkaar in de backoffice. Thuiswerken lukt niet voor alle disciplines in de huisartsenpraktijk. Wat is dan het gevolg en het noodplan: allemaal naar huis en in quarantaine? Praktijk dicht?  Het zijn vraagstukken waar we dagelijks mee te maken hebben.

De huisarts krijgt een ziek kind thuis van school. Wat doe je in afwachting van de test, allemaal thuisblijven? Gewetensvragen waar wij in de praktijk mee geworsteld hebben. Hoe is dat bij jou ?

Hoe ga je om met deze moeilijke keuzes, waarbij je de richtlijnen in acht probeert te nemen zonder iemand te schaden?

Thuiswerkplekken

Ik hoor uit het werkveld, de diverse praktijken, dat er veelal wordt ingezet op meer thuiswerkplekken, beeldbellen meer gepromoot kan worden en er minder moet worden samengeschoold binnen de werkruimtes. Denk aan: lunchen in kleine groepjes, op afstand of achter je bureau. Probeer de contactcirkel zo klein mogelijk te houden.

Blijf geloven

Blijf geloven in de kracht van onze gezondheidszorg en onze overheid. Er is veel te zeggen en voortdurende discussie. Laat je niet verleiden tot negatieve energie. We hebben elkaar nodig en moeten onze schouders eronder zetten om samen positief te werken aan een vooruitzicht waarin we corona onder controle krijgen

 

Adrie Schaap-de Jong, professional chronische zorg


Categorieën

U verlaat Medclass om naar webshop te gaan