Artikelen

Gedeelde besluitvorming

Het onderwerp gedeelde besluitvorming duikt al jaren op veel plekken op. De stem van de patiënt wordt steeds belangrijker. In dit artikel zetten we op een rij wat gedeelde besluitvorming inhoudt.

Gedeelde besluitvorming

Het onderwerp gedeelde besluitvorming duikt al jaren op veel plekken op. De stem van de patiënt wordt steeds belangrijker. Eind 2016 werd een grote campagne gestart (begineengoedgesprek.nl) om aandacht te vragen voor samen beslissen, maar ook vorig jaar werd het onderwerp nog vaak op nascholingen en platformen voor zorgprofessionals besproken. Minister Bruins reserveerde zelfs 4,5 miljoen voor een project ‘Uitkomstinformatie voor samen beslissen’.

In dit artikel zetten we op een rij wat gedeelde besluitvorming inhoudt.

Wat vindt de patiënt?
Uit studies blijkt dat patiënten (70%) actief betrokken willen worden bij het nemen van belangrijke medische beslissingen. Het overige deel (30%) laat de beslissing liever over aan de zorgverlener. Schrikbarend is dat 15 op de 100 patiënten niet het gevoel heeft veel inspraak te hebben gehad in de uiteindelijke medische beslissingen die over hem/haar genomen zijn.

Wat is gedeelde besluitvorming precies?

Gedeelde besluitvorming is dat de patiënt weet dat er niet één beste behandeloptie is. Bij gedeelde besluitvorming wordt de patiënt geïnformeerd over alle mogelijke opties, inclusief niets doen.
De patiënt krijgt de voor- en nadelen van opties gepresenteerd op een concrete en gepersonaliseerde manier. Zo kan de patiënt met zijn of haar zorgprofessional tot de best passende keuze komen of er bewust voor kiezen deze aan de zorgprofessional over te laten.

Hoe pas je gedeelde besluitvorming toe?
Elk mens en dus elke patiënt is anders. Dit betekent dat gedeelde besluitvorming begint met luisteren naar de patiënt. In hoeverre wil hij/zij betrokken worden bij het besluit? Welke informatiebehoefte heeft de patiënt en wat is de beste vorm om de verschillende opties uit te leggen? Patiënten geven verder lang niet altijd aan dat ze de informatie niet goed begrepen hebben. Het helpt om na te vragen of alles duidelijk is voor de patiënt en een aantal vragen te stellen ter controle. Tot slot zijn bepaalde medische beslissingen moeilijk voor een patiënt, tijd geven is daarom ook van groot belang.

De Patiëntenfederatie heeft samen met de Federatie voor Medisch Specialisten een website opgericht om een goed gesprek tussen zorgverlener en patiënt te stimuleren. Meer informatie en tips vind je op hun website www.3goedevragen.nl.

Wat levert het op?

Gedeelde besluitvorming kan tot een open gesprek leiden waarin de patiënt zich meer betrokken voelt bij medische beslissingen. Dat zorgt voor meer patiënt-tevredenheid en draagt bij aan een betere zorgverlener-patiëntrelatie. Patiënten geven zelfs aan dat het leidt tot betere therapietrouw.Categorieën