Alex Muller over de nieuwe NHG-standaard DM2; wat nu?

Alex Muller vertelt over de herziene NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2. Hierin is een behandelstappenplan voor patiënten met een zeer hoog risico op hart- en vaatziekte toegevoegd.
 

In november 2021 is de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 herzien. In de vernieuwde diabetesrichtlijn wordt er voor het eerst een onderscheid gemaakt tussen patiënten met diabetes type 2 mét en zonder een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten.

Alex Muller, internist-endocrinoloog in het Diakonessenhuis te Utrecht, vertelt in bovenstaande video meer over de herziening van de standaard. Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

  • Wat verandert er in de nieuwe NHG-standaard diabetes mellitus 2? (0:14)
  • Waarom is de NHG-standaard diabetes mellitus type 2 aangepast? (0:40)
  • Wie zijn de patiënten met een hoog risico op hart- en vaatziekten? (1:30)
  • Wat voor gevolgen heeft dit voor de dagelijkse praktijk? (1:58)
  • Praktische tips en adviezen voor in de praktijk (2:42)

Voor vragen over zorg voor diabetes type 2 patiënten kunt u direct contact opnemen met Alex Muller via het ziekenhuis (locatie Utrecht) of teleconsultatie.

Voor praktische informatie over SGLT2-remmers is er het naslagwerk “SGTL2-remmers in de richtlijnen” Online doorbladeren, of vraag het direct aan.

Direct aanvragen          BEKIJK ONLINE 1

De herziene NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 kunt u hier bekijken: https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/diabetes-mellitus-type-2 


Aanbevolen voor jou

Richtlijn diabetes in de praktijk; verzameling artikelen, nascholingen en materialen.

Button KLIK HIER

PC-NL-103683


U verlaat Medclass om naar webshop te gaan