On demand webinar: ‘Huisartsenrichtlijn COPD 2021’

On demand

Algemene informatie

Accreditatie

Geaccrediteerd voor 2 punten bij:

 • Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
 • Openbaar apothekers (KNMP & Ziekenhuisapothekers (KNMP & NVZA))
 • Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO)
 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN)
 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (VSR)

Type
On demand

Duur
1,5 uur

CanMeds

CanMeds competenties

Het CanMeds model is een methode die in Canada is ontwikkeld, en overgenomen door de KNMG, en is gebaseerd op de gedachte dat naast het competentiegebied medisch handelen, de vakoverstijgende competentiegebieden noodzakelijk zijn om een goede medisch professional te worden.

De 7 competenties zijn:
 1. Medisch handelen
 2. Samenwerking
 3. Communicatie
 4. Kennis en wetenschap
 5. Geneeskundig maatschappelijk handelen
 6. Organisatie
 7. Professionaliteit
 • Medisch handelen

Samenvatting

In april 2021 is de nieuwe NHG-Standaard COPD uitgekomen. Tijdens deze geaccrediteerde on demand webinar kijken we naar de wijzigingen ten opzichte van de oude standaard (2015). Ook besteden we aandacht aan de invloed van COVID-19 op de reguliere zorg voor COPD-patiënten. Verder staan onderwerpen zoals diagnostiek, ziektelast, behandelbeleid, monitoring, comorbiditeit, zelfmanagement en e-health op de agenda. De toepassing in de dagelijkse praktijk staat hierbij centraal.

Bekijk het on demand webinar om volledig op de hoogte te zijn van de herziene NHG-Standaard COPD 2021.

Sprekers:

 • Prof. dr. Niels Chavannes, huisarts en hoogleraar eHealth toepassingen, LUMC
 • Cynthia Hallensleben, onderzoeker en verpleegkundige gespecialiseerd in 1e lijnszorg, LUMC
 • Prof. dr. Geertjan Wesseling, longarts en hoogleraar longgeneeskunde, MUMC

Moderator: Tom van ’t Hek

 Afbeelding on demand nascholing NHG standaard 2021

Programma

1,5 uur On demand webinar Huisartsenrichtlijn COPD 2021

Uitnodiging

Beste zorgprofessional,

Met plezier nodigen we je uit voor het on demand webinar: ‘Huisartsenrichtlijn COPD 2021’

Deelnemen aan de on demand nascholing

Je kunt het on demand webinar volgen door op de button "inloggen en starten" te klikken. Je logt dan in op de digitale omgeving van Boehringer Ingelheim/MedClass. Als je nog geen account hebt moet je eerst een account aanmaken. Vervolgens kun je starten met het ondemand webinar.

Dit on demand webinar is tot stand gekomen in samenwerking met MedNet. Als het on demand webinar start word je automatisch naar MedNet geleid. MedNet verzorgt de accreditatie van dit on demand webinar. Boehringer Ingelheim zal jouw gegevens die nodig zijn voor een goed verloop van het on demand webinar en de verwerking van de accreditatie delen met MedNet. Meer informatie over gegevensbescherming vind je op het MedNet privacy statement.

Geaccrediteerd door:

 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten (VSR) (2 punten)
 • Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO) (2 punten)
 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&V) (2 punten)
 • Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) (1,5 punt)
 • Openbaar apothekers (E-learning vakinhoudelijk OA) (1,5 punt)

PC-NL-103396

Interesse?

De MedClass nascholingen kunnen georganiseerd worden voor uw HAGRO, FTO-groep of voor bijeenkomsten met collega zorgverleners.

Neem contact op

U verlaat Medclass om naar webshop te gaan

Interesse?

De MedClass nascholingen kunnen georganiseerd worden voor uw HAGRO, FTO-groep of voor bijeenkomsten met collega zorgverleners. Vul het contactformulier in voor meer informatie.

Bevestig dat u geen script bent door de karakters in het plaatje in te voeren.