Welk type scholing past bij jou

MedClass heeft een ruim aanbod geaccrediteerde nascholingen. Al deze scholingen zijn opgebouwd volgens de CanMeds competenties en jij kunt als zorgprofessional kosteloos deelnemen.

Om te zorgen dat de nascholingen zoveel mogelijk aansluiten bij jouw wensen en behoeften biedt MedClass verschillende type scholingen aan:

  • Op locatie
  • Livestream
  • On demand
  • Open inschrijving
  • Besloten 

De beschrijving van de type scholingen vind je hieronder.

Op locatie 

MedClass organiseert door het hele land geaccrediteerde scholingen op locatie waar je onder leiding van een spreker samen met andere zorgverleners de scholing fysiek kunt bijwonen. Voor een overzicht van deze scholingen kies “op locatie”.

Livestream

MedClass biedt ook geaccrediteerde scholingen die te volgen zijn via een livestream. Je kunt dan de online nascholing of webcast live volgen. Je bent dan ook in de gelegenheid om rechtstreeks aan de spreker je vragen te stellen. Voor een overzicht van deze scholingen kies “livestream”.

On demand

Van de geaccrediteerde on demand nascholingen van MedClass wordt veel gebruik gemaakt. Het voordeel van deze e-learnings en on-demand nascholingen/webcasts is dat je, op het tijdstip van jouw keuze en vanaf de locatie die jou schikt, deze scholing online kunt volgen. Voor een overzicht van deze scholingen kies “on demand”.

Besloten of Open inschrijving

In afstemming kunnen MedClass scholingen georganiseerd worden voor een besloten groep, bijvoorbeeld voor jouw HAGRO, FTO-groep of voor een groep collega’s. Als jij voor de deelnemers zorgt, zorgen wij voor de rest. Je kunt vrijblijvend contact met ons opnemen om je wensen te bespreken. Klik hier voor contact besloten nascholing.

MedClass organiseert ook scholingen met een open inschrijving. Als zorgprofessional kun je je hiervoor inschrijven. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar en vaak zijn de scholingen snel vol. Als je belangstelling hebt, is het goed om direct in te schrijven. Voor een overzicht van deze scholingen kies “open inschrijving”.

U verlaat Medclass om naar webshop te gaan