Artikelen

Plezier in je werk is het grootste goed

Op vrijdag 12 mei vieren we de Dag van de Verpleging. Reden om een klein inkijkje te nemen en te geven in het werk van verpleegkundig specialisten. Hoe ziet hun dag eruit? Waar liggen hun ambities en wat zijn de valkuilen? Lucyl Verhoeven is verpleegkundig specialist in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. Zij vertelt over de verschillende rollen die zij inneemt.

Waar werk je en wat doe je precies?

“Ik werk als verpleegkundig specialist in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. Mijn expertisegebieden zijn longoncologie en interstitiële longziekten. Daarnaast ben ik een bezige bij, want ik heb nog twee rollen in het ziekenhuis. Ik werk bij het strategisch team en ben opleider voor verpleegkundig specialisten. En in de avonduren ben ik vicevoorzitter van het college specialisme verpleegkunde. Dat is een onafhankelijk orgaan dat de wet- en regelgeving voor verpleegkundig specialisten opstelt. Dus ik ben op meerdere vlakken actief.”

Hoe ziet je werkweek eruit met al die verschillende rollen?

“Er zijn twee dagen met spreekuur, voor mijn twee expertisegebieden. Daarnaast zitten er in de week uren voor mijn rol als centrale opleider van verpleegkundigen in opleiding tot specialist (VIOS) en ben ik bezig voor het strategisch team. Ik zit ook nog in het dagelijks bestuur van de oncologiecommissie als verpleegkundig specialist om de stem van de verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten te vertegenwoordigen in de ontwikkeling van beleid.”

Als bezige bij lijkt je weg vol met valkuilen en uitdagingen. Klopt dat?

“Haha, ja, feit is dat je flexibel moet kunnen plannen. Dat is een uitdaging. Maar met al die rollen ben ik juist blij, ik vind het juist leuk en ik krijg energie van meerdere dingen tegelijk doen. Dat is echt waar mijn passie ligt. De keerzijde geldt ook: het is een valkuil dat niet alles is in te plannen. Ik moet soms accepteren dat ik niet actief aanwezig kan zijn. Gelukkig maakt digitaal vergaderen het soms iets eenvoudiger om toch bij een vergadering aanwezig te zijn. Dus mijn flexibiliteit neemt daarmee verder toe. Het mooie is ook dat ik kennis uit mijn ene rol kan gebruiken bij de andere.”

Hoe probeer je invloed te hebben?

“Als ik ergens iets van vind, probeer ik daar actief iets mee te doen. In de oncologische commissie gaat dat makkelijk, denk alleen al aan het Integraal Zorgakkoord waarin de minister heeft aangegeven de zorg te willen centraliseren. Dat betekent ook iets voor verpleegkundigen. Vanuit hun werk kunnen zij ook aan dit perspectief bijdragen. Het is vaak niet het eerste waaraan gedacht wordt. Mijn uitgangspunt en drijfveer is altijd: wat levert het op voor de patiënt? Hoe wordt die er beter van? Ik vind het leuk om met humor iets in een overleg in te brengen, waardoor mensen toch aan het denken worden gezet.”

Welke ontwikkelingen zie je in je expertisegebieden en kun je daar een bijdrage aan leveren?

“Mijn focus ligt nu sterk op palliatieve zorg, gelukkig komt dat door het zorgakkoord meer op de voorgrond. Voor patiënt en mantelzorger kan het veel betekenen om daar vroeg over in gesprek te gaan, in samenwerking met de eerste lijn. Voor mensen met longfibrose hebben we een lotgenotencontactgroep opgezet, samen met een mantelzorg- en thuiszorgorganisatie. Daar kunnen ze vrij praten over hun ziekte. Verder geloof ik in een leven lang leren. Ik probeer bij te blijven met mijn kennis door symposia te volgen. Cursussen via MedClass zijn voor mij ideaal, die kan ik deels online volgen. En het is maatwerk, je kunt zelf kiezen. Dat past goed bij mij. Binnen mijn eigen vakgebieden vind ik sowieso interessant en ik ben van nature nieuwsgierig.”

Wat is in je eigen ontwikkeling belangrijk voor jou?

“Ik ontwikkel mij in richtingen waar ik energie van krijg en plezier in heb. Dat is in mijn werk het grootste goed. Ik vind dat mijn kracht ligt in de combinatie van rollen. En zolang ik er plezier in heb, blijf ik het doen.”

Waarom heb je het mooiste vak van de wereld?

“Je kunt iets doen voor iemand die ziek is. Het grootste compliment dat ik kan krijgen, is als een patiënt zegt dat er iemand is die luistert, echt meedenkt en naast je staat. Ik ben van nature zorgzaam en het is mooi om iets voor een ander te betekenen. Dat je er als verpleegkundige of verpleegkundig specialist toe doet. Dan kan door een simpele hand op de schouder, of een goed en mooi gesprek aangaan. Het is mooi om te luisteren naar een ander mens en een patiënt echt te leren kennen.”

Is de Dag van de Verpleging echt nodig?

“Volmondig ja. Op veel niveaus wordt de stem van de verpleegkundige en verpleegkundig specialist niet genoeg gehoord, vind ik. Er is nu gelukkig een beweging gaande, maar de erkenning van het vak en de waardering is nog onder de maat. Ook financieel. In dit vak draag je veel verantwoordelijkheden, het kan ernstig fout gaan als je bijvoorbeeld een verkeerd infuus aansluit. Dat besef is niet altijd aanwezig. We zijn vaak te bescheiden, verpleegkundigen moeten hun beroepsidentiteit verstevigen en ze mogen meer hun mond opendoen. Verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten hebben echt passie voor hun vak en dat mag gezegd worden.”

Lucyl Verhoeven
Verpleegkundig Specialist, Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch

Lucyl Verhoeven Verpleegkundig Specialist


U verlaat Medclass om naar webshop te gaan