Vijf trends die de zorg zullen veranderen

Behandel het echte probleem: de leefstijl

Behandel het echte probleem: de leefstijl

Door zorgverzekeraars worden in toenemende mate programma’s vergoed die zich richten op de behandeling van de leefstijl, zoals bijvoorbeeld Keer Diabetes2 Om. Hanno Pijl, internist-endocrinoloog en hoogleraar diabetologie bij het Leids Universitair Medisch Centrum zegt hier het volgende over:

De basis voor het écht beter maken, is volgens Pijl de leefstijl aanpakken. ‘Dat geldt niet alleen voor patiënten met overgewicht, want iedere patiënt heeft hier baat bij. Dat houdt in: een gezond voedingspatroon volgen – en dat valt echt niet mee in deze maatschappij vol verleidingen – en meer bewegen. Drie keer per week sporten is niet genoeg als je de hele dag achter je bureau zit; je moet de hele dag door minimale inspanningen doen. Daarnaast zijn genoeg slapen en stress verlagen belangrijk.’

 

Lees meer

Diabeteszorg wordt (nog) persoonsgerichter

Diabeteszorg wordt (nog) persoonsgerichter

De Nederlandse Diabetes Federatie heeft als belangrijk speerpunt om diabeteszorg persoonsgerichter te maken. Veel zorggroepen hebben die initiatief overgenomen. Kaderhuisarts Jaap van Soest geeft aan hoe diabeteszorg in 7 stappen persoonsgerichter kan:

“De juiste zorg op de juiste plaats op het juiste moment voor de juiste patiënt. Dat is het streven. Voor de ene diabetespatiënt betekent dit dat je wel kunt focussen op de glucosewaarden, omdat die patiënt goed gedijt op het bijhouden van wat hij of zij eet, doet, beweegt, aankomt of afvalt. Voor de andere patiënt is misschien focussen op leefstijl belangrijker. Help de patiënt dan bij het veranderen van die leefstijl. Ofwel: luister naar wat de patiënt nodig heeft en maak samen de agenda op.”

Lees meer

Meer oog voor hart- en vaatziekten

Meer oog voor hart- en vaatziekten

Diabetes type 2 is meer dan verstoorde glucosewaarden. ‘Dat is slechts het topje van de ijsberg’, zegt senior beleidsadviseur Eglantine Barents van de Diabetesvereniging.

“Behandel liever ook wat onder water ligt: het metabool syndroom met onder meer hypertensie en dyslipidemie.”

Lees meer

Steeds minder insuline bij de behandeling van diabetes mellitus type 2

Steeds minder insuline bij de behandeling van diabetes mellitus type 2

De herziene NHG-standaard geeft al alternatieven voor insuline voor een specifieke groep patiënten die grote bezwaren hebben of niet kunnen spuiten en controleren.

“Mensen die een SGLT2-remmer, een GLP1-agonist of een dipeptidylpeptidase-4 (DPP4)-remmer zouden kunnen krijgen, staan als het ware op een ‘parkeerplaats’,” aldus Dr. Harold de Valk, internist-endocrinoloog in het UMC Utrecht. “Dat lijkt verspilling van tijd maar toch zijn wij behandelaars daar erg voor want het betekent uitstel van insulinebehandeling. Misschien is het maar voor één of twee jaar, maar dat zijn dan wel spuitloze jaren en dat telt zwaar mee.”

Lees meer

De cardioloog zal ook diabetesmedicatie gaan voorschrijven

De cardioloog zal ook diabetesmedicatie gaan voorschrijven

Sinds uit de klinische trials bij diabetespatiënten met een hoog cardiovasculair risico is gebleken dat SGLT2- remmers en GLP1- agonisten ook een effect kunnen hebben op het verminderen van de cardiovasculaire risico’s zijn deze middelen inmiddels ook bekend bij cardiologen. Dit vraagt om meer afstemming binnen het ziekenhuis.

William van Houtum, internist in het Spaarne Gasthuis in Haarlem, en Fabrice Martens, cardioloog in het Deventer Ziekenhuis, geven hun visie op de toekomst van de klinische praktijk.

Lees meer

U verlaat Medclass om naar webshop te gaan