Artikelen

Iedere dag moet een Dag van de Verpleging zijn

Ter gelegenheid van de Dag van de Verpleging op vrijdag 12 mei laten we twee verpleegkundig specialisten aan het woord over hun werk, ontwikkelingen in hun vakgebied en hun liefde voor het vak. Tineke Vinck, verpleegkundig specialist in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, vertelt in dit interview waarom iedere dag een dag van de verpleging zou moeten zijn.

Kun je iets vertellen over je dagelijkse werk?

“Ik ben als verpleegkundig specialist werkzaam binnen het hart- en vaatcentrum van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Dat doe ik nu ongeveer vijf jaar, daarvoor werkte ik zo’n 17 jaar als verpleegkundige, senior-verpleegkundige en de laatste jaren op de cardio-thoracale chirurgie. Daarna maakte ik de overstap naar verpleegkundig specialist binnen de cardiologie. Ik begeleid en behandel patiënten met chronisch hartfalen en heb daarnaast een leefstijlpoli voor patiënten met boezemfibrilleren. Het is een onderdeel van een trial, voordat mensen een ablatie ondergaan.”

Vanwaar je interesse voor cardiologie?

“Het hart zelf, de werking en de anatomie ervan, heeft me vanaf het begin van mijn loopbaan gefascineerd. Binnen de cardiochirurgie trok het totaalplaatje van zorg rondom de patiënt me, maar bovenal om de patiënten te mogen begeleiden het vertrouwen in het lichaam weer terug te vinden. Daarnaast was het was ook heel technisch werken en soms protocollair. Ik wilde de vertaalslag maken naar meer verdieping en zo kwam ik bij de cardiologie terecht.”

Je noemde de leefstijlpoli. Is dat een speerpunt in jouw werk?

“Een speerpunt binnen de cardiologie. Dat heeft alles te maken met het beheersen van de risicofactoren voor cardiovasculaire aandoeningen, maar ook om de slagingskans van een behandeling te vergroten. Als verpleegkundig specialist kan ik daar een hele mooie rol innemen, in de begeleiding van patiënten om hun leefstijl te verbeteren en samen naar realistische doelen te werken. De truc is om patiënten zelf de tools te geven om na te denken over wat zij zélf willen verbeteren, in plaats van van mij te horen wat ze allemaal wel en niet mogen. Een stuk gedragsverandering.”

Wat zijn valkuilen en uitdagingen in je werk?

“Soms wil ik te veel uitdagingen aangaan en dan is het lastig om voldoende verdieping te behouden. Dat is een uitdaging in de valkuil, haha. Ik heb geleerd om prioriteiten te stellen. Het is leuk dat je mogelijkheden krijgt als je kunt laten zien wat je kan. Binnen die mogelijkheden is het mooi om te kiezen welke uitdaging ik aan wil gaan, wat goed past binnen de werkzaamheden die ik al heb. Maar valkuil en uitdaging liggen soms dicht bij elkaar.”

Hoe ben je betrokken bij de vorming van beleid?

“Dan kijk ik vooral naar de begeleiding van mensen met chronisch hartfalen. Iedereen in het multidisciplinair team is op de hoogte van de meest recente guidelines. We bezoeken ook congressen, doen onderzoek en hanteren de guidelines binnen de uitvoering van ons beleid. Als verpleegkundig specialist maak je het beleid niet compleet zelfstandig, maar je kunt wel een voorstel doen. Ik mag als verpleegkundig specialist zelfstandig voorschrijven binnen mijn specialisatie en stem laagdrempelig af met een supervisor.”

Hoe sterk is jouw stem in dat overleg?

“Cardiologen weten dat ik een voorstel voor een behandeling doe, en meestal gaan ze daarin mee. Maar uiteindelijk zijn zij wel de medisch specialist, en veel gaat in overleg. Gezien mijn functie en verantwoordelijkheid is dat prima. Als ik meer zou willen, had ik dokter moeten worden. Onze aandacht ligt ook op het verpleegkundig-medisch vlak, dat is juist ook wat ik wil.”

Welke belangrijke ontwikkelingen zie je in je vakgebied? En hoe kun je daar een bijdrage aan leveren?

“Waar momenteel veel aandacht ligt, ook in het Catharina Ziekenhuis, is Value Based Health Care. Hoe kunnen we kosteneffectief werken en wat is de waarde voor de patiënt; het werken aan betere kwaliteit en betere gezondheid tegen lagere kosten voor mensen met complexe en/of meervoudige aandoeningen. Er zijn meerdere projecten op ieder expertisegebied, dus voor boezemfibrilleren en hartfalen. Er wordt een projectgroep samengesteld waarin we kijken hoe we hiermee succes kunnen halen. Het staat nog in de kinderschoenen, maar het is wel belangrijk om het te integreren. De stem van de patiënt wordt ook steeds sterker en dat is goed. We nemen in onze spreekkamer de patiënt mee in de shared decision making, om samen een goede en weloverwogen keuze te maken op basis van de juiste informatie.”

Hoe zou je jezelf verder willen ontwikkelen?

“Ik word getriggerd door de combinatie van praktijk en wetenschappelijk onderzoek. Daar zou ik me in de toekomst meer mee bezig willen houden. Ik participeer veel in onderzoeken en ben actief op congressen. Ik heb mijn masterthesis in Athene mogen presenteren op het wereldcongres voor acuut hartfalen en in juni gaan we naar Edinburgh in Schotland om een presentatie te geven over onze leefstijlpoli en de wetenschappelijke onderbouwing van het belang van leefstijlverandering.”

Waarom heb jij het mooiste beroep van de wereld?

“Het mooiste is dat je de patiënt in zijn of haar kracht kan zetten, goede voorlichting geven en een stukje zelfmanagement meegeven. Zo kun je verpleegkundig en medisch iets betekenen. Ik vind het mooi om die schakel te zijn.”

Is een Dag van de Verpleging echt nodig?

“Ja! Iedere dag zou een dag van de verpleging moeten zijn. Het toont wel aan dat er waardering is voor ons werk en dat is altijd fijn.”

Tineke Vinck
Verpleegkundig specialist hart- en vaatcentrum, Catharina Ziekenhuis Eindhoven

Tineke Vinck-de Greef (vierkant)

PC-NL-104927


U verlaat Medclass om naar webshop te gaan