Artikelen

Luchtige zaken - Verandering

Het jaar is om, er ligt een nieuwe tijd voor ons. Met dit besef en goede hoop op een betere toekomst gaat Adrie Schaap aan het werk in haar eigen praktijk. Op verschillende manieren zoekt ze naar balans in haar leven en werk. Haar conclusie is dat we elkaar hard nodig hebben!

Niet iedere verandering is per definitie een verslechtering. Al is het soms wel schakelen en duurt het even voordat het weer voegt. In de afgelopen weken werd duidelijk dat MedClass niet verder gaat met de presentatie van scholingen en onderwijs betreffende de respiratoire lijn. Ik vind dat jammer. Het betekent dat er geen scholingen COPD, spirometrie en casuïstiekbesprekingen meer gepland worden, zoals ik dat jaren heb gedaan. Eerst met Jos Brouwers en later met Johan Rodenburg. Het waren mooie avonden, waar ik met dankbaarheid en veel plezier op terugkijk. Veel collega praktijkondersteuners en huisartsen hebben de avonden bijgewoond. Altijd top georganiseerd door Regina Icke. Mooi om de laatste dag van het jaar op terug te kijken en te weten dat we met elkaar doorgaan, en dat er ruimte komt om energie te steken in andere onderwerpen die óók belangrijk zijn, zoals diabetes en hart- en vaatziekten.

Dankbaar

Waar sta je bij stil op zo’n laatste dag? Iedere dag kan de laatste zijn, het is goed om daarbij stil te staan zonder direct in negatieve gevoelens te verzanden. Ik ben mij bewust dat ik op deze laatste dag van het jaar terugkijk op veel mooie dingen, daar ben ik dankbaar voor. Ook heb ik afscheid moeten nemen van mensen in mijn familie, dat is verdrietig, maar kan ook een reden voor dankbaarheid zijn. Als iemand, in dit geval mijn lieve schoonmoeder, op hoge leeftijd zonder ziekbed overlijdt, is dat mooi en zinvol. We hebben hoe dan ook te maken met afscheid en een nieuw begin. Er zijn ook een neefje en een nichtje geboren, de wereld draait door en vindt haar eigen weg. Zo zal ieder zich bezinnen over het eigen leven en bezigheden bij het terugkijken naar 2022.

Voorwaarts

Vannacht stap ik dapper het nieuwe frisse jaar in. Voornemens heb ik niet, die maak ik iedere dag. Bezinnen en opnieuw beginnen, zei mijn moeder vroeger. En dat doe ik nog steeds. We gaan verder met het geven van scholingen, maar ook met deze blog, nu met de focus op diabetes en chronische zorg. Ik hoop dat ik met enthousiasme en gedrevenheid het belang van goede zorg kan overbrengen. Als wij daar als beroepsgroep het nut van inzien, en zorgen dat we bekwaam zijn, dan kunnen we onze patiënten meenemen in die drive. Iedere dag weer, opnieuw de kans om leefstijl te veranderen, gezonder te worden, meer te bewegen, anders te gaan eten. Met kleine stapjes voorwaarts!

SGLT-2 en GLP-1

We zijn allemaal bezig met omdenken, door het nieuwe protocol. We weten inmiddels dat SGLT-2 en GLP-1 bij mensen met diabeten type 2 met een zeer hoog risico succesvol en nuttig zijn. Het verlaagt het risico op herhaling op cardiovasculaire events bij patiënten met diabetes type 2 en een zeer hoog risico. Het is belangrijk om zelf goed te weten hoe en waarom, en hoe leggen we dat op een begrijpelijke manier uit. Alleen dan kun je de patiënt meenemen in dit proces en laten inzien dat verandering in dit geval géén verslechtering is. Het is een uitdaging om de hele populatie op wie dit van toepassing is, op orde te krijgen. Dat vraagt moed en inzicht. Maar ook tijd en overleg, want hierin moet de hele praktijk worden meegenomen.

Teveel van het goede

Teveel van het goede: dat hebben we waarschijnlijk allemaal gehad de afgelopen weken. Per 1 januari gaan we minderen. Voel en ervaar hoe moeilijk het is om vast te houden aan die gezonde leefstijl, dat bewegen. Wees het goede voorbeeld en neem de mensen om je heen mee in deze leefstijl. Niet makkelijk, maar wel een mooie uitdaging om door te trekken naar elkaar en je patiënten. Samen sterk en tevreden zijn met minder. Wordt het dan saaier, ongezelliger en minder leuk? Nee hoor, het is zoeken naar een nieuwe balans.

Een geruststellende gedachte is dat bij alle veranderingen, in het werk, in jouw leven, in ons land en in de wereld één ding als een paal boven water staat: ook onze tijd wordt weer een keer de goede oude tijd!

Gezondheid en vrede toegewenst!

Adrie Schaap-de Jong
Professional chronische zorg

Adrie Schaap


U verlaat Medclass om naar webshop te gaan