Artikelen

Verandering stappenplan voor DM2-patiënt met zeer hoog risico in herziene richtlijn

Met de komst van de gedeeltelijk herziene NHG-Standaard Diabetes Mellitus type 2 verandert er voor behandelaars het nodige op het gebied van medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2 (DM2). Ook voor de patiënten waait er een nieuwe wind. Meer dan voorheen kunnen DM2-patiënten een op hun risicoprofiel afgestemde behandeling krijgen. Hiermee kunnen de gezondheidsuitkomsten én de kwaliteit van leven verbeterd worden.

Betere uitkomsten bij patiënten met zeer hoog risico op hart-en vaatziekten3

In de eerste lijn is er bij 25% van de patiënten met DM2 sprake van een cardiovasculaire aandoening.3  Voor deze patiënten kan er bij medicamenteuze behandeling een middel worden gekozen dat – naast glucoseverlaging - gunstige effecten heeft op het cardiovasculair risico.

Zowel de SGLT2-remmers als GLP1-receptoragonisten bieden betere uitkomsten van de behandeling dan traditionele antidiabetica (glucoseverlagende middelen) bij patiënten met een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten.3

Voor patiënten met DM2 en een zeer hoog risico worden SGLT2-remmers en GLP1-agonisten dan ook aanbevolen, omdat deze leiden tot minder sterfte, eindstadium nierfalen en hartinfarcten.1  Voor patiënten zonder zeer hoog risico blijft het traditionele stappenplan met metformine sulfonyureum (SU)-derivaten van toepassing.1

Nieuw medicamenteus stappenplan

Het nieuwe advies luidt: Start bij zeerhoogrisicopatiënten met DM2 en een HbA1c van > 53 mmol/mol de medicamenteuze behandeling met een SGLT2-remmer. Als de patiënt een contra-indicatie voor SGLT2-remmers heeft (zie de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2), kan worden uitgeweken naar een GLP1-receptoragonist.1

SGLT2-remmers hebben gunstigere effecten op hart- en vaatziekten dan GLP1-receptoragonisten en zijn daarom het middel van eerste keus.1

Stappenplan voor patiënten met een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten

Stap 1

SGLT2-remmer. Bij contra-indicatie voor SGLT2-remmer (bijvoorbeeld eGFR < 30 ml/min/1,73 m2 ): start GLP1-receptoragonist.*

Stap 2

Voeg metformine toe.

Stap 3

Voeg een GLP1-receptoragonist toe.*

Stap 4

Voeg een van de middelen uit het stappenplan voor patiënten zonder zeer hoog risico toe (combinatie van GLP1-receptoragonist met DPP4-remmer is niet rationeel en wordt ontraden).

*Bij een zeer hoog risico alleen vanwege hartfalen is er geen aangetoond voordeel van een GLP1-receptoragonist op harde eindpunten.

 

Referenties

  1. Nederlands Huisartsengenootschap. NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2, gepubliceerd in september 2018, herzien in november 2021. Beschikbaar via https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/diabetes-mellitus-type-2#volledige-tekst-inleiding.
  2. Zelniker T, et al. SGLT2 inhibitors for primary and secondary prevention of cardiovascular and renal outcomes in type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis of cardiovascular outcome trials. Lancet. 2019;393(10166):31-9.
  3. Serné E. Op weg naar een persoonsgerichte diabeteszorg. NTvG. 2019;163:D3494.
  4. Wiersma T, et al. Nieuw medicamenteus stappenplan in herziene NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2. Huisarts Wet 2021;64(11):18-9.

PC-NL-103724


U verlaat Medclass om naar webshop te gaan